Master Event Dansk

Webinar: Hvordan skal man måle social bæredygtighed i byggeriet?

Deltag på vores webinar, og hør mere om måling af social bæredygtighed i byggeriet og om DTU’s Master i Bæredygtigt Byggeri.

For både byggeri og andre produkter analyseres bæredygtighed ofte i tre dimensioner: Miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

Hidtil har der været størst fokus på miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, og metoderne til at måle på disse dimensioner bliver i øjeblikket gradvist mere pålidelige.

Derimod har der ikke været samme opmærksomhed på den sociale bæredygtighed, hvilket kan forekomme paradoksalt, når man tænker på, hvorfor vi overhovedet bygger. Helt grundlæggende er det jo hverken for økonomiens eller miljøets skyld.

Ret beset burde vi begynde enhver bæredygtighedsanalyse med at stille spørgsmålet, hvad der er vores sociale intentioner med det pågældende byggeri.

Professor Steffen Petersen har lige siden sit ph.d.-projekt for 13 år siden været optaget af, hvordan vi kan optimere byggeri i forhold til brugernes behov.

På dette webinar giver Steffen os en introduktion til den aktuelle forskning i, hvordan man kan måle de økonomiske og miljømæssige omkostninger ved bestemte sociale intentioner i byggeriet.

På dette webinar får du:

  • Diskussion af prioriteringer mellem miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed
  • Introduktion til et katalog med sociale intentioner i byggeprojekter
  • Orientering om et kommende, evidensbaseret beslutningsværktøj vedr. sociale intentioner

Oplægsholder på webinaret er Steffen Petersen, professor ved Institut for Byggeri og Bygningsdesign på Aarhus Universitet.

Efter oplægget vil lektor og studieleder på DTU, arkitekt MAA Tove Lading orientere om Master i Bæredygtigt Byggeri og besvare spørgsmål om uddannelsen.

Master i Bæredygtigt Byggeri er en videreuddannelse, som erfarne bygningsingeniører, -konstruktører og -arkitekter kan følge ved siden af deres fuldtidsarbejde.

Hvor og hvornår?

Dag og tid: Mandag 13. maj fra 16:00 – 17:00
Link: Teams – link fremsendes ved tilmelding

Master i Bæredygtigt Byggeri udbydes af DTU og Aarhus Universitet i samarbejde med Aalborg Universitet og Syddansk Universitet. Uddannelsen er en akkrediteret, formelt kompetencegivende videreuddannelse.

Læs mere om uddannelsen her

Oplægsholdere

Tilmelding

Varighed

16:00 – 17:00

Sted

Online

Pris

Gratis

Start 13. maj 2024
Tilmelding