Enkeltfag 5 ECTS

Øvelser i kemiske enhedsoperationer

Overordnede kursusmål

At illustrere mulighederne og begrænsninger i teorien samt opnå praktisk kendskab og en øget forståelse for processernes natur. Det skal ske ved eksperimenter i halvteknisk og teknisk målestok med procesudstyr, som anvendes i kemisk, biokemisk og farmaceutisk industri.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende teori på praktiske eksperimentelle problemstillinger
  • Fortolke resultater og beskrive de konklusioner, der kan drages f.eks. med hensyn til resultaternes kvalitet og brugbarhed samt udlede konsekvenser for procesforløb. anlægsopbygning og komponenters funktionalitet.
  • Betjene procesanlæg herunder dataopsamling og måleudstyr i pilot plant målestok.
  • Forklare opbygningen af processystemer.
  • Genkende tekniske komponenter på virkelige anlæg.
  • Identificere og forklare praktiske måletekniske problemstillinger.

Kursusindhold

Der gennemgøres 4 øvelser indenfor følgende områder: Strømning af luft og væske igennem pumper, rør og fittings, strømning gennem stationære partikelmasser, pulver transport, omrøring og beluftning, varmetransmission, destillation, absorption, ionbytning, ekstraktion, filtrering, membranfiltrering, centrifugering, tørring, inddampning og krystallisation, organisk syntese, højtemperatur processer, CIP-processer. Ved rapporteringen lægges der bl.a. vægt på en ingeniørmæssig vurdering af resultaterne samt af den eksperimentelt observerede måleusikkerhed.
Alle 4 rapporter skal være godkendt enkeltvis (karakter min 2) for at bestå kurset

Anbefalede forudsætninger

28020/28022/28025, 28020/28022.
28121 er baseret på at kursus i procesteknik er gennemført. Ligeledes forudsætter kurset grundlæggende universitetsviden om uorganisk, organisk, analytisk og fysisk kemi samt fysik og matematik.

Undervisningsform

Gennemsnitlig 2 øvelsesdage og 30-40 timers hjemmearbejde i to-personershold pr. uge.
4 øvelser med rapporter, udført i 2/3-mands grupper.

Bemærkninger

Hvis enkeltøvelser er gennemført i andre kurser må de samme øvelser ikke vælges i dette kursus.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 30.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28125
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding