Enkeltfag 12.5 ECTS

Kemisk og bioteknologisk procesteknik

Overordnede kursusmål

Kurset har som formål at give en basisviden om centrale områder af den kemiske procesteknik, som anvendes i den kemiske, bioteknologiske og farmaceutiske industri. Denne basisviden skal sætte de studerende i stand til:
At beregne energiudvekslingen i pumper og ved strømning i rørledninger
At forstå principperne for et antal væsentlige typer af kemisk procesudstyr
At foretage kvantitative beregninger med henblik på dimensionering af procesudstyr
Gennem eksperimentelle øvelser i halvteknisk målestok at opnå praktisk kendskab til nogle teknisk kemiske processer samt en øget forståelse af disse processers natur.

See course description in English

Læringsmål

  • beskrive den praktiske virkemåde af udvalgte typer af kemisk procesudstyr
  • forklare hvorledes procesudstyr udnytter grundlæggende fysiske og termodynamiske principper
  • udføre pilot skala forsøg med henblik på at anvende kursets teori
  • beregne masse og energi balancer for procesudstyr
  • foreslå egnede typer af procesudstyr til en given opgave
  • estimere kvantitative dimensionering af procesudstyr
  • konkludere på egnetheden af procesudstyr til en given opgave
  • formidle resultater fra projektarbejde med rapportering og præsentation

Kursusindhold

Absorptions- og destillationskolonner, inddampning, stofoverføring, luftfugtighed, tørring, ekstraktion, væske- og gasstrømning samt tryktab, pumper, filtrering, omrøring, sedimentationsprocesser, varmetransmission, varmeveksling. Undervisningen inddrager bl.a. praktiske eksempler inden for energioptimering, energilagring og forureningsbekæmpelse som er af relevans for overgangen til en mere bæredygtig kemisk industri.

Anbefalede forudsætninger

(28016, 28322 senest samtidig)

Undervisningsform

Klasseundervisning, projektarbejde, laboratorieøvelser, virksomhedsbesøg

Bemærkninger

Dette er det projektbærende kursus på 3. semester. I 3-ugers perioden udføres projektarbejde med rapportaflevering og en praktisk øvelse med efterfølgende præsentation af opnåede resultater.
Der afholdes 4-timers skriftlig eksamen efter endt 13-ugers periode. 3-ugers perioden afsluttes med mundtlig eksamener i periodens projektrapport og i de opnåede forsøgsresultater.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28022
Kursustype Diplomingeniør
Pris

18.750,00 kr.

Tilmelding