Enkeltfag 5 ECTS

Øvelser i kemiske enhedsoperationer

Overordnede kursusmål

At lukke kløften mellem teoretisk viden og praktisk anvendelse inden for området for kemiske enhedsoperationer, som anvendes i kemisk, biokemisk og farmaceutisk industri. Ved at deltage i eksperimenter udført på semitekniske og tekniske skalaer får studerende værdifulde indblik i de virkelige anvendelser af kemiske processer. Denne praktiske tilgang viser ikke kun teoretiske koncepters muligheder og begrænsninger, men forbedrer også praktisk erfaring og fordyber forståelsen.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklar principperne og hovedkomponenterne i enhedsoperationerne.
  • Genkend tekniske komponenter på virkelige fabrikker.
  • Betjene en eksperimentel opstilling i pilot-skala, inklusive dataindsamling, styringsmanipulation og prøvetagning.
  • Analysér resultaterne og anvend teorien på praktiske eksperimentelle problemer.
  • Formulér konklusioner vedrørende kvaliteten af de eksperimentelle data og anvendeligheden af teorien; drage konsekvenser for procesdriften.

Kursusindhold

Der gennemgøres 4 øvelser indenfor følgende områder: Strømning af luft og væske igennem pumper, rør og fittings, strømning gennem stationære partikelmasser, pulver transport, omrøring og beluftning, varmetransmission, destillation, absorption, ionbytning, ekstraktion, filtrering, membranfiltrering, centrifugering, tørring, inddampning og krystallisation, organisk syntese, højtemperatur processer, CIP processer. Øvelsesrapporterne vil blive vurderet ikke kun for den generelle præsentation af teori og resultater, men også for studerendes evne til at anvende de indhentede data inden for en professionel ingeniør-, videnskabs- og teknologikontekst.

Anbefalede forudsætninger

28020/28022/28025, 28020/28022.
28121 er baseret på at kursus i procesteknik er gennemført. Ligeledes forudsætter kurset grundlæggende universitetsviden om uorganisk, organisk, analytisk og fysisk kemi samt fysik og matematik.

Undervisningsform

For kurser i 13-ugers perioderne: Øvelsestidspunkter aftales.
Aftaler til alle 4 øvelser skal laves i begyndelsen af ​​forløbet.
4 øvelser med rapporter, udført i 2/3-mands grupper.

Bemærkninger

Hvis enkeltøvelser er udført i andre kurser skal der vælges andre øvelser i 28121.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 30.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 28121
Kursustype Bachelor
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding