Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Øvelser i kemiske enhedsoperationer

Overordnede kursusmål

At illustrere mulighederne og begrænsninger i teorien samt opnå praktisk kendskab og en øget forståelse for processernes natur. Det skal ske ved eksperimenter i halvteknisk og teknisk målestok med procesudstyr, som anvendes i kemisk, biokemisk og farmaceutisk industri.

See course description in English

Læringsmål

  • Anvende teori på praktiske eksperimentelle problemstillinger
  • Fortolke resultater og beskrive de konklusioner, der kan drages f.eks. med hensyn til resultaternes kvalitet og brugbarhed samt udlede konsekvenser for procesforløb. anlægsopbygning og komponenters funktionalitet.
  • Betjene procesanlæg herunder dataopsamling og måleudstyr i pilot plant målestok.
  • Forklare opbygningen af processystemer.
  • Genkende tekniske komponenter på virkelige anlæg.
  • Identificere og forklare praktiske måletekniske problemstillinger.
  • Rapportere en eksperimentel opgave og dens resultater på en struktureret måde, der gør det let at læse og forstå beregningsmetoder og konklusioner.

Kursusindhold

Der gennemgøres 4 øvelser indenfor følgende områder: Strømning af luft og væske igennem pumper, rør og fittings, strømning gennem stationære partikelmasser, pulver transport, omrøring og beluftning, varmetransmission, destillation, absorption, ionbytning, ekstraktion, filtrering, membranfiltrering, centrifugering, tørring, inddampning og krystallisation, organisk syntese, højtemperatur processer, CIP processer. Ved rapporteringen lægges der bl.a. vægt på en ingeniørmæssig vurdering af resultaterne samt af den eksperimentelt observerede måleusikkerhed.

Anbefalede forudsætninger

28020/28022/28025, 28020/28022.
28121 er baseret på at kursus i procesteknik er gennemført. Ligeledes forudsætter kurset grundlæggende universitetsviden om uorganisk, organisk, analytisk og fysisk kemi samt fysik og matematik.

Undervisningsform

For kurser i 13-ugers perioderne: Øvelsestidspunkter aftales.
4 øvelser med rapporter, udført i 2-mands grupper.

Bemærkninger

Hvis enkeltøvelser er udført i andre kurser skal der vælges andre øvelser i 28121.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 30.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Kemiteknik

Kursus ID 28121
Kursustype Bachelor
Pris

7.500,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

Tilmelding