Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Fysisk metallurgi

Overordnede kursusmål

Gennem en videregående undervisning og selvstudium i de fundamentale principper i den fysiske, fysisk-kemiske og fysisk-mekaniske metallurgi sættes den studerende i stand til at forstå mikrostruktur(om)dannelsen i metallurgiske processer for krystallinske og amorfe materialer.

See course description in English

Læringsmål

 • evaluere indflydelsen af mekaniske, kemiske og termiske mekanismer på mikrostrukturudvikling i metaller og legeringer
 • forklare konstruktionen af fasediagrammer på basis af termodynamiske principper, dvs. Gibbs energi kurver
 • reproducere principperne af diffusion (drivkræft og mekanismer) i binære systemer
 • forudsige enkrystal deformation og gitterrotationer
 • modellere hærdningsstadierne i relation til deformationsinducerede mikrostrukturer
 • analysere interaktioner mellem dislokationer og andre gitterfejl på basis af deres spændingsfelter
 • anvende binære fasediagrammer til at tolke mikrostrukturændringer i metaller og legeringer
 • forklare stadierne i fasetransformationer på basis af termodynamiske og kinetiske principper
 • forklare forskellen mellem diffusionskontrollerede, grænsefladekontrollerede og martensitiske fasetransformationer
 • vurdere effekten af mikrostrukturelle restitutionsmekanismer på styrken af metaller og legeringer
 • analysere en nyere videnskabelig artikel gennem anvendelse af kursusindholdet og identificere de grundlæggende mekanismer der bidrager til mikrostrukturudvikling
 • forsvare en videnskabelig tolkning imod en alternativ udlægning i en mundtlig diskussion

Kursusindhold

Termodynamisk og kinetisk grundlag for fasetransformationer i metalliske materialer. Der skelnes mellem martensitiske, diffusionskontrollerede og grænsefladekontrollerede fasetransformationer. Termodynamisk baggrund for fasediagrammer; energibidrag af punktdefekter, grænseflader, tøjning, plastisk deformation og slip, dislokationernes interaktion med gitterdefekter og styrkeøgning/hærdning, mikrostrukturudvikling under plastisk formning og glødning. Indholdet af kurset tilpasses i dialog med de deltagende studerende og gennem individuelt litteraturstudium. Aktive diskussioner af forskellige videnskabelige tolkninger indgår i undervisningsformen.

Anbefalede forudsætninger

41650/41659/41681/41683/41686/41680/41684/41651/41661, Grundlæggende materialelære
Metallære

Undervisningsform

Forelæsninger, litteraturundersøgelse, selvstudium,videnskabelig diskussion

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41662
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding