Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Introduktion til avancerede materialer

Overordnede kursusmål

Kurset giver et bredt alment kendskab til materialer og deres beskrivelse med modeller. Kursets mål er at få indsigt i, hvordan materialer er forskellige og hvad deres forskellighed betyder for deres egenskaber, modellering og anvendelse. Kurset belyser sammenhængen mellem materialernes indre opbygning og deres egenskaber samt deres beskrivelse i form af modeller. Desuden fås indsigt i metoder til at ændre materialernes egenskaber og at vælge de mest egnede materialer ved anvendelse af en materialedatabase.

See course description in English

Læringsmål

 • definere materialeklasserne (metaller, polymerer og keramer) og deres kompositter
 • beskrive bindingstyper for forskellige materialeklasser
 • genkende krystaltyper, enhedsceller og krystalgitre i metaller og simple keramer
 • fortolke binære fasediagrammer
 • beregne masseandele af faserne i binære legeringer under ligevægtsbetingelser
 • differentiere mellem elastisk og plastisk opførsel af metaller, keramer og polymerer
 • relatere styrkeøgende mekanismer i metaller til deres indre struktur
 • forklare termiske og eletriske egenskaber af metaller, keramer og polymerer
 • udvælge materialer med specifike egenskaber ved hjælp af materialedatabaseprogrammer
 • gør rede for forskellige længdeskalaer relevant for materialer og deres karakterisering
 • simulere materialernes egenskaber afhængig af deres indre struktur
 • identificere sammenhængen mellem materialernes struktur og egenskab fra eksperimentelle data

Kursusindhold

Kurset omhandler materialer og deres modellering med hovedvægt på metaller; polymerer, keramer og kompositmaterialer supplerer. Der fokuseres på sammenhængen mellem materialernes fremstilling, deres indre struktur og deres egenskaber og opførelse. Kurset dækker følgende emner:
– atombindinger, krystalstrukturer, gitterdefekter, amorfe og semikrystallinske materialer
– tilstandsdiagrammer, fortolkning af disse samt beregninger af masseandele, faseligevægt
– ændringer i materialernes opbygning og struktur når de påvirkes mekanisk eller termisk
– mekaniske egenskaber, prøvning og metoder til at ændre styrken for metaller, polymerer og keramer
– termiske og elektriske egenskaber af materialer og deres fysiske årsager
– introduktion til materialedatabaseprogrammer
– modellering af materialer og deres indre struktur
– statistisk analyse af materialedata og korrelationer mellem struktur og egenskaber

Undervisningsform

Undervisningen er baseret på aktiv indlæring, med indledende og afsluttende forelæsninger.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er teknologisk linjefag for B.Sc. i General Engineering og obligatorisk for specialiseringen Advanced Materials.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Fysik
Energi
Kursus ID 41680
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding