Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Materialelære

Overordnede kursusmål

Kurset giver et bredt alment materialekendskab. Kursets mål er at få indsigt i, hvordan materialer er forskellige og hvad deres forskellighed betyder for deres mekaniske egenskaber og deres anvendelse. Kurset belyser sammenhængen mellem materialernes indre opbygning og deres mekaniske egenskaber og giver indsigt i metoder til at ændre disse. Desuden fås indsigt i metoder til at vælge de mest egnede materialer til en given anvendelse og til at opfylde givne ønsker og krav til en given komponent, bl.a. ved anvendelse af en materialedatabase.

See course description in English

Læringsmål

 • definere materialeklasserne (metaller, polymerer og keramer)
 • beskrive bindingstyper for forskellige materialeklasser
 • genkende krystaltyper, enhedsceller og krystalgitre i metaller og simple keramer
 • skelne mellem hovedtyperne af polymerer, keramer og kompositter
 • fortolke binære fasediagrammer
 • beregne masseandele af faserne i binære legeringer under ligevægtsbetingelser
 • differentiere mellem elastisk og plastisk opførsel af metaller, keramer og polymerer
 • relatere styrkeøgende mekanismer i metaller til deres indre struktur
 • foreslå varmebehandlingsforløb af stål så ønskede mekaniske egenskaber opnås
 • forudsige nedbrydning af metaller (krybning, brud, udmattelse)
 • udvælge passende materialer til produkter baseret på deres egenskaber ved hjælp af materialedatabaseprogrammer

Kursusindhold

Kurset omhandler materialer generelt med hovedvægt på metaller; polymerer, keramer og komposit materialer supplerer. Der fokuseres på sammenhængen mellem materialernes fremstilling/forarbejdning, deres indre struktur og deres mekaniske egenskaber og opførelse. Kurset dækker følgende emner:
– atombindinger, krystalstrukturer, gitterdefekter, amorfe og semikrystallinske materialer
– tilstandsdiagrammer, fortolkning af disse samt beregninger af masseandele, faseligevægt, faseomdannelser og varmbehandling af stål
– ændringer i materialernes opbygning og struktur når de påvirkes mekanisk eller termisk
– mekaniske egenskaber, prøvning og metoder til at ændre styrken for metaller, polymerer og keramer
– revner, træthedsbrud, og beskyttelse imod
– introduktion til materialedatabaseprogrammer
– metode til valg af materialer samt anvendelse af et materialeindeks

Undervisningsform

Undervisningen er baseret på aktiv indlæring gennem gruppearbejde, med indledende og afsluttende forelæsninger.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Ballerup Campus

Engineering Technology
Kursus ID 41681
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding