Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Øvelseskursus i metallære

Overordnede kursusmål

At belyse og supplere det teoretiske stof om metaller gennemgået i forudsætningsfaget 41650/41657/41659/41681/41680. At sætte den studerende i stand til at foretage målinger af metalliske materialers egenskaber samt til at identificere mikrostrukturer i metalliske materialer, der har gennemgået en kombination af fremstillingsprocesser (støbning, valsing, formgivning, samling, varmebehandling), således at den studerende kan få indblik i sammenhængene mellem processer, mikrostrukturer og egenskaber.

See course description in English

Læringsmål

  • identificere metallografiske arbejds- og analysemetoder til karakterisering af metallernes mikrostruktur
  • forstå virkemåden og kalibreringen af standard metallurgiske mikroskoper
  • beskrive metoder for måling af mekaniske egenskaber samt fortolke måleresultaterne
  • måle og analysere af prøveemners mikrostruktur efter metallurgisk processering
  • anvende og fortolke tilstandsdiagrammer med henblik på at tolke fasetransformationer ved varmebehandlingsprocesser
  • anvende metallografiske karakteriseringsmetoder og mekanisk prøvning for at undersøge mikrostruktur og egenskaber af metaller og legeringer
  • forklare sammenhængen mellem proces, mikrostruktur og mekaniske egenskaber for specifikke legeringer
  • analysere en metallurgisk problemstilling
  • foreslå og underbygge en forklaring for en metallurgisk problemstilling gennem et eksperimentelt forløb.
  • lære og anvende både engelsk og dansk terminologi til at beskrive kerne fagstof i Materialelære

Kursusindhold

I den første uge får man erfaring med metallurgiske arbejdsmetoder, bl.a. lysmikroskopi og hertil hørende præparation af metallografiske slib, elektronmikroskopi og mikroanalyse. Ved hjælp af disse arbejdsmetoder gennemarbejdes øvelser i tilstandsdiagrammer, faseomdannelser, varmebehandling, styrkeøgning, deformation og mekanisk nedbrydning. Projektarbejde i små grupper på et selvvalgt emne afrunder kurset.

Anbefalede forudsætninger

41650/41657/41659/41681/41680, grundlæggende materialelære

Undervisningsform

Laboratorieøvelser + projektarbejde i den 3. uge

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 8, Maksimum: 16.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

3 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41651
Kursustype Bachelor
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding