Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Materialelære

Overordnede kursusmål

Vi møder mange materialer både i vores hverdag og i industrielle sammenhænge. Materialevalget bestemmes ud fra en afvejning af en genstands formål, fremstilling og det valgte materiales egenskaber. Kursets formål er at give kendskab til de vigtigste konstruktionsmaterialer indenfor grupperne metaller og polymerer og at give forståelse af konstruktionsmaterialernes mekaniske og kemiske egenskaber og disses afhængighed af opbygning, struktur, kemisk sammensætning og forarbejdning. Ligheder og forskelle mellem metallers og keramers opbygning og egenskaber berøres også. Kurset skal give de studerende et grundlag for at foretage materialevalg og introducere almindeligt anvendte analyse- og målemetoder til karakterisering af materialer.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive bindingstyper for metaller, keramer og polymerer og krystalstrukturer for metaller og keramer
  • Fortolke fasediagrammer og gennemføre sammensætningsberegninger på basis af disse
  • Skelne mellem hovedtyperne af polymerer baseret på en forståelse af opførslen overfor temperaturændringer
  • Identificere materialeegenskaber ud fra materialeprøvningsdata såsom trækprøvning
  • Forklare diffusionsprocesser samt udføre simple diffusionsberegninger
  • Beskrive grundlæggende mekanismer for korrosion og nedbrydning af metaller og polymerer
  • Forklare styrkeøgende mekanismer i metaller på basis af simple modeller
  • Anvende fasediagrammer til at analysere og forudsige mikrostrukturer i metaller
  • Forudsige egenskaber af stål ud fra et varmebehandlingsforløb
  • Begrunde materialevalg på basis af materialeegenskaber og mikrostruktur

Kursusindhold

Materialeegenskaber og tilhørende prøvningsmetoder. Krystalstruktur. Fasediagrammer, faseomdannelse og mikrostruktur. Diffusion. Deformationshærdning, rekrystallisation og kornvækst. Varmebehandling af stål. Modningshærdning. Brudtyper. Korrosion. Ulegeret og legeret stål, støbejern og andre udvalgte legeringer. Plast, gummi, malevarer, lim.

Anbefalede forudsætninger

26171/26471, Almen kemi og organisk kemi

Undervisningsform

Klasseundervisning – forelæsninger og grupperegning

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er obligatorisk for Diplom – Kemi- og bioteknik og Diplom – Kemiteknik og international business

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kemiteknik
Kursus ID 41686
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding