Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Anvendelse af røntgen- og neutronspredning i biologi, kemi og fysik

Overordnede kursusmål

To af verdens kraftigste mikroskoper er placeret i Lund; det ene er røntgenfaciliteten MAX IV, som netop er ved at blive taget i brug, det andet er neutronfaciliteten European Spallation Source (ESS), som indvies i 2025. Det overordnede mål med kurset er at blive bekendt med denne type af avancerede mikroskopteknikker, og med hvordan man benytter og får adgang til denne type af stor-skala internationale faciliteter. Disse bruges bredt af både universiteter og industri til avancerede analyser af materialer og komponenter. Vi vil beskæftige os med røntgen- og neutronspredning på både bløde og hårde materialer, der anvendes i biologi, kemi, fysik og relaterede materiale-, energi-, biomedicin- og life science-teknologier. Vi vil arbejde med de grundlæggende metoder som småvinkelspredning, enkrystal- og pulverdiffraktion, uelastisk spredning, røntgenabsorptionsspektroskopi og imaging. Vi vil studere multi-modal og multi-skala 3D mikroskopimetoder ved at kombinere Magnetic Resonance Imaging (MRI) og røntgenmikroskopi. Kurset er tværdisciplinært og har deltagere fra hele Øresundsregionen, så der er rig mulighed for netværksdannelse.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare de fundamentale fysiske principper bag røntgen- og neutronspredning
  • Forklare de almindelige eksperimentelle metoder, der benyttes på stor-skala røntgen- og neutronfaciliteter
  • Beskrive elastiske, inelastiske, kohærente og inkohærente spredningsprocesser
  • Forklare absorptionsprocesser for røntgen- og neutronstråling
  • Bidrage til et eksperiment på store røntgen- eller neutronfaciliteter
  • Anvende spredningsteknikker på bløde og hårde materialer
  • Forklare multi-modal 3D mikroskopimetoder baseret på anvendelser af Magnetic Resonance Imaging og røntgenradiografi.
  • Udføre simpel dataanalyse på data fra stor-skala røntgen- eller neutronfaciliteter
  • Forberede en ansøgning om måletid på stor-skala røntgen- eller neutronfaciliteter

Kursusindhold

Introduktion til store røntgen- og neutronfaciliteter som synkrotroner og spallationskilder. Principperne for røntgen- og neutronspredning. Spredning fra bløde og hårde materialer. Reflektometri. Småvinkelspredning. Enkrystal- og pulverdiffraktion. Røntgenabsorptionsspektroskopi. Uelastisk spredning. Imaging inkl. strukturel MRI skanning og dataanalyse. Udflugt til MAX IV og ESS og Hvidovre Hospital. Skrive en måletidsansøgning.

Anbefalede forudsætninger

10031/10036/10041/26000/26027/26030/26030/26171/26201/26330/31400/41650/41680/41681/41685, Hvis dette ikke er tilfældet, anbefales det at kontakte den kursusansvarlige for baggrundslitteratur.

Undervisningsform

Forelæsninger, computerøvelser med teori og databehandling, laboratorieøvelser.
Sikkerhed i laboratoriet indgår som en del af kurset.
Kurset vil blive evalueret i løbet af kursusperioden.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 24.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Energi

Sted

DTU Lyngby Campus

Compute
Fysik
Kursus ID 47336
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 32
Semester slut Uge 34
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding