Enkeltfag 5 ECTS

Almen og uorganisk kemi

Overordnede kursusmål

At give kendskab til kemiske grundprincipper og kemisk bindingsteori samt uorganiske forbindelsers opbygning og reaktivitet ud fra grundstoffernes placering i det periodiske system.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive opbygningen af det periodiske system og angive atomsymboler, navne, elektronkonfigurationer og magnetiske forhold for grundstofferne.
  • Opstille molekylorbitaldiagrammer og angive elektronkonfigurationen, magnetiske egenskaber og bindingsordenen for diatomige molekyler.
  • Beskrive de kemiske bindingstyper samt opskrive Lewis-strukturer og resonansformer for simple molekyler.
  • Beskrive geometrien af molekyler ved brug af VSEPR-modellen.
  • Definere hybridiseringen af centralatomer med valensbindingsteori.
  • Rationalisere fysiske og kemiske egenskaber såsom bindingsstyrke, reaktivitet og støkiometri af binære forbindelser baseret på grundstoffernes placering i det periodiske system.
  • Navngive kemiske forbindelser samt opskrive og afstemme reaktionsskemaer.
  • Anvende standardreduktionspotentialer og termodynamiske redskaber (f.eks. Frost-diagram) til at kategorisere kemi af grundstofferne.
  • Beskrive kemien af de vigtigste grundstoffer i deres mest almindelige oxidationstrin og de vigtigste industrielle uorganiske kemiske processer.
  • Anvende krystalfeltteori til at beskrive koordinationsforbindelsers geometri og elektronstruktur.

Kursusindhold

Atomteori. Det periodiske system. Periodiske egenskaber. Kemisk binding. Molekylgeometri. Fremstilling og reaktivitet af grundstoffer og deres forbindelser.

Anbefalede forudsætninger

26008, følges senest samtidigt.

Undervisningsform

Forelæsninger og grupperegning.

Bemærkninger

Obligatorisk naturvidenskabeligt grundfag på retningen Kemi og Teknologi. Kan følges af andre studerende med minimum B-niveau i kemi fra adgangsgivende uddannelse.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26001
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding