Enkeltfag 5 ECTS

Almen kemi

Overordnede kursusmål

Almen kemi er den basis alle kemiske fag bygger på. Målet er derfor at give kendskab til de kemiske grundprincipper samt at anvende disse på kemiske problemer.

See course description in English

Læringsmål

  • navngive simple kovalente kemiske forbindelser og salte
  • afstemme reaktionsligninger
  • udføre simple støkiometriske beregninger
  • redegøre for systematiske ændringer af kemiske og fysiske egenskaber i hovedgrupperne i grundstoffernes periodiske system
  • opskrive elektronkonfigurationen af et givet atom
  • opskrive syre-base, mætnings- og kompleksionligevægte i en vandig opløsning
  • opskrive Nernst’s ligning for en elektrokemisk reaktion
  • beregne koncentrationer af forbindelser i en vandig opløsning, samt redegøre for de hertil nødvendige approksimationer/antagelser
  • beregne pH i blandinger
  • beregne reaktionsenthalpi på baggrund af dannelsesenthalpier

Kursusindhold

Nomenklaturregler, opskrivning af reaktionsskemaer og elementær støkiometri. Det periodiske system (variationer i atomradier, ionradier, ioniseringsenergier, elektronaffinitet, karakteristiske metal- og ikke-metal egenskaber). Beregning af koncentrationer i vandige opløsninger, hvori der kan indgå syrebaseligevægte, mætningsligevægte og kompleksionligevægte. Exotherme og endotherme reaktioner. Enthalpi. Elektrokemi. Standardelektrodepotentialer.

Anbefalede forudsætninger

Ingen

Undervisningsform

Forelæsninger og klasseundervisning

Fakultet

Bemærkninger

Ingen særlige bemærkninger

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26171
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding