Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Optiske målemetoder og signal analyse

Overordnede kursusmål

Dette kursus underviser studerende i anvendt signal- og billedbehandling indenfor følgende områder: Interferometrisk bølgeoptik, Fourier optik og statistisk optik og kohærens. Kurset dækker spredning af lys fra partikler og flader, Doppler-baseret interferometri, Fourier optik, optisk processing og korrelationsoptik. Studenterne vil få et overblik over forskellige anvendelser af disse teknologier. Studenterne vil øve anvendt signal og billedbehandlings teknikker til eksperimentelle data fra forskellige relevante optiske målesystemer.

See course description in English

Læringsmål

 • Beregne udbredelse af Gaussiske stråler og Gaussiske felter i gennem vilkårlige paraxiale optiske systemer.
 • Beregn Doppler skift, analyser Doppler baserede interferometriske systemer og give eksempler på interferometriske måle teknologier.
 • Anvend spektral analyse metoder på interferometriske signaler og billeder til at bestemme frekvens, fase, amplitude og støj information.
 • Anvend faseplot og faseforskudte måleteknikker til interferometriske data
 • Beskrive Huygens-Fresnel’s diffraktionsteorem og dens tilnærmelser.
 • Beregn Fresnel og Fraunhofer diffraktion til forskellige optiske systemer.
 • Beregn frekvens karakteristikker (MTF) for både kohærente og inkohærente afbildningssystemer.
 • Anvend rumlig filtreringsteknikker til numerisk og optiske databehandling.
 • Diskuter emnet statistisk optik og kohærens
 • Beregn dynamik af specklebilleder for forskellige optiske målemetoder.
 • Anvend korrelationsfunktioner til bestemmelse af dynamik i billeder af speckle-mønstre eller anden tilfældig struktur
 • Give et overblik over anvendelser af optiske målemetoder til bestemmelse af hastighed, rotation, vibration mm.

Kursusindhold

De følgende koncepter og fænomener, samt nogle af deres vigtigste anvendelser vil blive beskrevet: Gaussiske felter, komplex strålematricer, Doppler skift og Doppler baserede optiske målesystemer såsom Doppler LIDAR, laser og phase Doppler velocimetry, Huygens-Fresnel diffraktionsteoremet, Fresnel’s og Fraunhofer’s tilnærmelser, Fourier optik, frequens analyse af kohærente og inkohærente afbildningssystemer, statistisk optik, korrelationsoptik såsom Particle Image Velocimetry (PIV), speckle velocimetry og optiske billedbehandlings metoder. Øvelser vil inkludere spektralanalyser af interferometriske signaler og billeder, korrelationsanalyser af speckle dynamik, Fourier optik og rumlig filtrering.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Foredrag, opgaver og øvelser i signal behandling

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34061
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding