Enkeltfag 5 ECTS

Signaler og lineære systemer i diskret tid

Overordnede kursusmål

Kurset har som overordnet mål at introducere studerende til teorier, analyse- og syntesemetoder for signaler og systemer i diskret tid. Der skal foretages kvalitative og kvantitative vurderinger såvel som detaljerede skriftlige beregninger. Eksempler og applikationer af digital signalbehandling med Matlab vil blive gennemgået. Der gives uddybende feedback til de afleverede opgaver.

See course description in English

Læringsmål

 • forklare principperne for sampling af signaler i kontinuert tid.
 • redegøre for sammenhænge og forskelle mellem fouriertransformationen, den tidsdiskrete fouriertransformation og den diskrete fouriertransformation.
 • implementere algoritmer til beregning af rekursive og ikke-rekursive digitale filtre i Matlab.
 • konvertere kontinuert-tids filtre til diskret-tids filtre ved brug af den bilineære transformation.
 • benytte et spektrogram til at analysere tids/frekvens indholdet af et signal.
 • beregne effektspektret at et stokastisk signal.
 • analysere diskret-tids signaler og diskret-tids systemer i tids-, frekvens- og z-domænet.
 • designe rekursive og ikke-rekursive digitale filtre.
 • vurdere hvilken samplingsfrekvens, kvantisering og filtertype, der er nødvendig for at opfylde en simpel problemspecifikation.
 • implementere computerprogrammer og visualisere resultater ved brug af Matlab.
 • anvende engelsk sprogbrug indenfor digital signalbehandling og udarbejde opgaverne på engelsk.
 • indsamle og benytte information fra forskellige litteraturkilder

Kursusindhold

Som en fortsættelse af kurset 31605/22050 Signaler og lineære systemer, introducerer dette kursus signaler og lineære systemer i diskret tid, digitale filtre og adaptive lineære neurale netværk fra et teknisk perspektiv. Metoderne bliver anvendt i forskellige områder af digital signalbehandling: akustik, telekommunikation, medikoteknik, regulering. Kurset indeholder følgende emner:
– Tidsdomæneanalyse og differensligninger,
– Samplingsætningen,
– Diskret-tid Fouriertransformation (DTFT),
– Fast Fourier Transform (FFT),
– z-transformation,
– IIR og FIR digitale filtre,
– Kort-tids Fourier transformationen
– Effektspektret af et stokastisk signal
– Støjreduktion

Anbefalede forudsætninger

31605/22050, Kurset er en fortsættelse af kursus 22050 (tidligere 31605). Tilsvarende studieaktiviteter forudsættes.
Forudgående kendskab til Matlab eller et andet programmeringssprog (eks. C) er en fordel.

Undervisningsform

Forelæsninger, computerøvelser med Matlab eller Python.

Bemærkninger

Der bruges Matlab i kurset. Forudgående kendskab til Matlab eller et andet programmeringssprog (eks. C) er en fordel, men ikke strengt nødvendigt. Supplerende materiale vil blive givet, hvis det er nødvendigt

E-learning anvendes i form af podcast foredrag, on-line quiz (hjemmeopgaver), chat room, diskussionsforum/blog, elektronisk baseret opgaverettelse, web-baserede værktøjer og digital whiteboard.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sundhedsteknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 22051
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding