Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Introduktion til optik og fotonik

Overordnede kursusmål

Kurset sigter på at give en bred indføring i klassisk optik med henblik på at give en fysisk forståelse for hvorledes lys kan beskrives både som stråleoptik samt bølgeoptik. Kurset gennemgår diverse lyskilder og egenskaber ved lys. Kurset beskriver hvorledes radiometriske parametre bestemmes for lys, hvorledes det menneskelige øje opfanger og opfatter lys (fotometri og kolorimetri), hvorledes lysstråler kan guides og manipuleres med diverse passive optiske komponenter (reflekterende, brydende og polariserende komponenter), samt hvorledes de vigtigste måleteknikker inden for optisk bølgelære fungerer (kohærens, interferens, diffraktion).

See course description in English

Læringsmål

 • Beregne og udmåle de radiometriske og fotometriske parametre for lys generelt
 • Designe og karakterisere en optisk lyskilde mht. farve og udstråling
 • Benytte Fresnel´s ligningerne til at beregne energiforhold ved lysudbredelse gennem en overgang mellem to dielektriske medier
 • Beskrive princippet i udbredelse af lys i en simpel optisk bølgeleder
 • Beregne paraxiale strålematricer, til beskrivelse af simple såvel som komplekse optiske systemer
 • Diskutere diverse aberrationer og indflydelse af blændere på afbildningssystemer.
 • Beskrive optiske principper bag ray tracing programmel
 • Diskutere øjets funktion
 • Beskrive polarisation og de forskellige polarisationstilstande med Jones matricer samt diskutere hvorledes polariseret lys kan genereres
 • Diskutere begrebet interferens og kohærens, og gennemføre beregninger på forskellige interferometriske systemer
 • Diskutere indflydelsen af diffraktion i et optisk system, samt måletekniske anvendelser (spektroskopi)
 • Indsigt i anvendelser af optik og fotonik – og i innovative metoder til at bringe disse på markeder indenfor medicinsk udstyr og kommunikation

Kursusindhold

Følgende koncepter af fænomener samt nogle af deres vigtigste anvendelser: radiometri, fotometri, kolorimetri, inkohærente og kohærente lyskilder, optisk detektering, Fresnels ligninger, stråleoptik, paraxial stråleoptik, optiske aberrationer, polarisation, interferens, Michelson-interferometer, Fabry-Perot-interferometer, kohærens, optisk kohærens tomografi, diffraktion, spektroskopi.

Anbefalede forudsætninger

10020/10036/31400/34120

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og øvelser

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34021
Kursustype Bachelor
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding