Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Signaler i kontinuert og diskret tid

Overordnede kursusmål

At introducere den studerende til teorier, analysemetoder og signalbehandlingsalgoritmer for signaler defineret i kontinuert tid og i diskret tid. Disse signaler er essentielle i relation til bl.a. geofysik, informationsteknologiske systemer (herunder telemålingssystemer), kommunikationssystemer samt elektroniske produkter. Programmering er en integreret del af kurset.

See course description in English

Læringsmål

 • definere og analysere lineære systemer
 • kategorisere periodiske og aperiodiske signaler i kontinuert tid og i diskret tid
 • bestemme Fourier spektre af periodiske og aperiodiske signaler i kontinuert og diskret tid
 • anvende regnereglerne for Fourier Transformationerne
 • anvende beregningseffektive algoritmer til transformation mellem tids- og frekvensdomænet
 • vurdere aliasing og vælge samplingfrekvens under hensyn hertil
 • udføre grundlæggende former for signalbehandling, fx filtrering, korrelation, modulation
 • udnytte sammenhængen mellem de forskellige Fourier transformationer i forbindelse med sampling og signalgentagelse
 • anvende en række metoder til estimation af effektspektre
 • definere stokastiske signaler og deres spektre samt komplekse signaler
 • definere og anvende grundlæggende modulationsformer for signaler i kontinuert og diskret tid
 • anvende Matlab til system- og signalanalyse samt signalbehandling.

Kursusindhold

Dette kursus drejer sig om lineære systemer og signaler i kontinuert tid og diskret tid: linearitet, impuls- og frekvenssvar, Fourierrækker, Fourier Transformation, Diskret Fourier Transformation, Diskret Tid Fourier Transformation, FFT, effekt spektre, Nyquist sampling frekvens, aliasing, stokastiske signaler, komplekse signaler, modulation, Matlab.

Anbefalede forudsætninger

01035/30015/02631/02632/02633

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og programmeringsøvelser.

Fakultet

Bemærkninger

I en overgangsfase vil det blive tilladt at benytte Python i stedet for Matlab til løsning af opgaver, selv om Matlab fortsat benyttes i undervisningen. På længere sigt er det planen også at omlægge undervisningen til Python. Lærebogen vil dog ikke blive udskiftet, selv om dens eksempler er baseret på Matlab.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Space

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 30160
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding