Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Optik og fotonik

Overordnede kursusmål

Kurset sigter på at give en bred indføring i optik of fotonik med henblik på at give en fysisk forståelse for hvad lys er, hvorledes lys vekselvirker med stof samt hvorledes lys anvendes i måleteknik og informationsteknologi.

See course description in English

Læringsmål

 • Vurdere egnetheden af forskellige beskrivelser (stråleoptik, skalær bølgeoptik, fuld elektromagnetisk bølgeoptik, foton billede) for et konkret optisk problem
 • Udlede bølgeligningen fra Maxwells ligninger i et generelt materiale og have kendskab til forskellige løsninger og disses karakteristika og udbredelsesegenskaber
 • Udregne superpositionen af forskellige elektromagnetiske felter ved brug af superpositionsprincippet
 • Diskutere begrebet interferens og gennemføre beregninger på forskellige interferometriske systemer
 • Forklare Fourier analyse af optiske felter
 • Forklare begrebet polarisation og beskrive forskellige polarisationstilstande og hvorledes de kan skabes og ændres
 • Beskrive udbredelsen af lys i en simpel optisk bølgeleder, herunder betydningen af modes, dispersion og effektivt indeks
 • Forklare begreberne Fraunhofer og Fresnel diffraktion og regne på diffraktion i forskellige aperturer
 • Regne på overgangen mellem to medier ved brug af Fresnel ligningerne samt teorien for multilags film
 • Anvende Maxwells ligninger til beskrivelse af vekselvirkning mellem lys og materiale, samt til beskrivelse af de grundlæggende principper for en laser
 • Anvende og genkende fagspecifikke termer på engelsk

Kursusindhold

Følgende koncepter of fænomener samt nogle af deres vigtigste anvendelser: stråleoptik , Maxwells ligninger, bølgeligning, vektorfelter, polarisation egenskaber, Fresnel ligninger, diffraktion, interferens og superposition af elektromagnetiske felter, bølgelederoptik, periodiske medier, vekselvirkning mellem lys og materiale, laser

Anbefalede forudsætninger

10009/10013/10036/31400, senest samtidigt

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning

Fakultet

Bemærkninger

Dette kursus tæller som teknologisk liniefag på Bachelor of Science i Fysik og Nanoteknologi.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34020
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding