Enkeltfag 5 ECTS

Vandforurening

Overordnede kursusmål

Dette kursus giver dig viden og værktøjer til måling, forståelse og styring af overfladevandskvalitet og udvikling af akvatiske økosystemer. Kurset handler om
1. Forstå forholdet mellem fysiske og kemiske egenskaber for vandsystemer (vandkvalitet) og liv i akvatiske økosystemer
2. Vurdering af vandforurening fra forskellige forurenende kilder ved anvendelse af kemiske, biologiske og matematiske metoder
3. Modelleringsteknikker til analyse og forudsigelse af udviklingen af akvatiske (øko-) systemer
4. Akvatisk økologi
5. Konceptualisering af komplekse sammenhænge afgørende for at styre overfladevandskvalitet
6. Restaureringsteknikker for vandkvaliteten
7. I en nøddeskal, kurset handler om forurening og af floder, søer og kystvand.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå den grundlæggende struktur og funktion af akvatiske økosystemer (søer, floder og kystvand).
  • Beskriv nationale og internationale vandkvalitetsmål.
  • Identificer trusler mod vandkvaliteten (hvilke forurenende stoffer, hvilke bestemmelser).
  • Karakteriserer kilder, adfærd og virkninger af organiske, uorganiske og biologiske vandforurenende stoffer (fx BOD, næringsstoffer, xenobiotiske stoffer, invasive arter)
  • Viden om biologiske og kemiske metoder til måling og beskrivelse af vandkvalitet (Saprobia-indeks, kemisk analyse).
  • Lær om aktuelle forskning om forskellige kemiske stressfaktorer for vandlevende organismer.
  • Udvikling og implementering af vandkvalitetsmodeller (iltmodeller; transportmodeller; mm.).
  • Undersøge floder og søer.
  • Lær behandlingsmuligheder for eutrofe søer.

Kursusindhold

• Forurening af overfladevand of vandkvalitetsproblemer
• Kilder og begrænsning af forurening, der påvirker vandløb, søer og kystområder
• Generelle vandkvalitetsparametre (næringsstoffer, organisk stof, ilt)
• Livet i vand
• Sediment som kilde og vask af forurenende stoffer og næringsstoffer
• Systemanalyse af overfladevandssystemer
• Analyse af overfladevandssystemer ved hjælp af forskellige modelleringsmetoder.
• Miljølovgivning
• Floder, søer og kystvand

Anbefalede forudsætninger

12102/12111/12320, Du kan tage kursus 12104 parallelt

Undervisningsform

forelæsninger, lab øvelser, ekskursion, computer modellering, klasseværelse øvelser, databar

Fakultet

Bemærkninger

tidligere kursus 12233, 5 ECTS-version

Pladsbegrænsning

Minimum 15.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12245
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding