Enkeltfag 5 ECTS

Miljøtekniske processer for kandidater

Overordnede kursusmål

Kursusmålet er at:
Opnå en kvantitativ forståelse for vigtige fysiske, kemiske og mikrobiologiske processer, der bestemmer:
– Stofkoncentrationer i omgivelserne/naturen
– Stofkoncentrationer fra tekniske anlæg/reaktorer
Lægge grundlaget for videregående specialicerede fag, bl.a. jord- og grundvandsforurening, vandforurening, og spildevandsrensning.

See course description in English

Læringsmål

  • Gennemføre beregninger af koncentrationer i kemiske ligevægtssystemer bestående af syrer og baser, kemisk fældning og kompleksdannelsesreaktioner
  • Gennemføre ligevægtsberegninger for to-fase gas/væske systemer
  • Beregne koncentrationer under hensyn til sorption og ionbytning (granulære medier og jord)
  • Forklare indholdet af specifikationer af vandkvalitet og beskrive størrelsesordenen af koncentrationerne af væsentlige komponenter i vand
  • Opstille massebalancer for naturlige og tekniske systemer samt kunne beregne karakteristiske tider
  • Gennemføre beregninger – baseret på massebalancer – af transport under hensyn til advektion, diffusion og dispersion, herunder beregninger af transport i porøse medier
  • Tolkning af sporstofforsøg som en måde at karakterisere hydraulikken i miljøtekniske systemer
  • Gennemføre reaktionskinetiske beregninger i simple batch-systemer
  • Gennemføre beregninger af koncentrationer i reaktorer, der kombinerer reaktionskinetik og massetransport (reaktorhydraulik)

Kursusindhold

Massebalancer, kemiske ligevægte, karbonatsystemet, redoxprocesser (vandsystemer, jordsystemer), ionbytning, sorption, reaktor hydraulik, strømning i porøse medier, proceskinetik, proceshydraulik faseovergange- og ligevægte i et to fasesystem (fx vand, luft) eller tre fasesystem (jord, vand,luft). Jords egenskaber omtales i relation til miljømæssige problemstillinger.

Anbefalede forudsætninger

Et grundlæggende kursus i kemi og basis viden om Excel

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset eller 12102 er et vigtigt forudsætningsfag for mange af DTU Miljø’s øvrige kandidat kurser.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12111
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding