Enkeltfag 10 ECTS

Hydrologi

Overordnede kursusmål

Hydrologi giver et disciplinært fundament for at arbejde med problemer indenfor vandressourcer. Kurset giver de tekniske færdigheder til at kvantificere alle aspekter i det hydrologiske kredsløb i forbindelse med ingeniørtekniske designproblemer. Hver komponent i det hydrologiske kredsløb studeres i dybden gennem forelæsninger og et omfattende sæt opgaver. Der opnås forståelse af de fysiske hydrologiske processer samt evne til at analysere og anvende denne forståelse i nye problemstillinger, og videreudvikle den hydrologiske viden med henblik på ingeniørtekniske anvendelser. Studerende som gennemfører kurset vil have en god baggrund for videre studier i områder som integreret vandressourceforvaltning, forvaltning af vand i byer, håndtering af oversvømmelser, forvaltning af klimaændringernes påvirkning på det hydrologiske kredsløb, vandforsyning, forurenet grundvand mm.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive de styrende processer i det hydrologiske kredsløb herunder samspillet mellem atmosfære og jordoverflade, overfladeafstrømning, og grundvandsstrømning
  • At kunne beskrive disse processer ved matematiske relationer
  • Løse problemstillinger knyttet til vandressourceudnyttelse i form af grundvand og overfladevand
  • Implementere løsninger på kvantitative problemer i Python-scripts og Jupyter-notebooks
  • At kunne integrere komponenter af det hydrologiske kredsløb i en vurdering af vandressourcen.
  • At kunne arbejde med og forstå begrænsningerne i hydrologiske data
  • Anvende fysiske principper som massebevarelse, energi- og kraftbalancer til at løse problemer
  • At kunne beskrive og løse transportproblemer
  • At kunne anvende matematiske og beregningsmæssige teknikker til at løse miljøtekniske opgaver

Kursusindhold

Introduktion til hydrologi og vandets kredsløb, vanddamp, nedbør, afdampning, evapotranspiration, klima, infiltration, Darcy’s lov, principper af grundvandsstrømning, regionalt grundvand og overfladevand, grundvandsstrømning til brønde, indvindingsoplande, overfladevandsafstrømning og vandføring, hydrologisk modellering, sne.

Anbefalede forudsætninger

41102/10020/02633, Fysik, grundlæggende hydraulik og basal programmering og databehandling i Python / Jupyter notebooks

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, opgaver

Fakultet

Bemærkninger

Kurset giver grundlæggende viden some bruges i mange avancerede kurser i områder såsom vandressourcer, grundvand/jordforurening og vand i byer. Vi bruger Python og Jupyter-notebooks i vid udstrækning til problemløsning og kvantitativ analyse.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12320
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17, tors 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding