Enkeltfag 5 ECTS

Betonteknologi

Overordnede kursusmål

At give de studerende grundlæggede viden om betons struktur og egenskaber, så de opnår tilstrækkelig baggrund for at
– vurdere enkle samspil mellem betonkonstruktion, materialer, udførelse og miljøeksponering
– vælge materialer til gængse betonkonstruktioner under hensyntagen til bæredygtighedsaspekter og til samspil mellem konstruktiondetaljer, udførelsesmetoder og miljøeksponering.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive effekten af betonsammensætningen på bearbejdeligheden og vurdere muligheder for at ændre bearbejdeligheden
  • Beskrive væsentlige råmaterialer til betonfremstilling og deres egenskaber
  • Beregne egenskabsudvikling som funktion af tid og temperatur
  • Beregne volumenfraktion af faste stoffer og porøsitet i Portland cement–vand systemet som funktion af hydratiseringsgraden
  • Estimere relevante egenskaber af cementpasta på basis af cementens kemiske sammensætning
  • Identificere relevante transportmekanismer og estimere transport af stoffer i beton
  • Beskrive typiske nedbrydningsmekanismer og typiske skader samt foreslå foranstaltninger til forebyggelse af skader
  • Estimere typiske mekaniske og fugtafhængige egenskaber af hærdnet beton
  • Beskrive den grundlæggende udvikling indenfor cement- og betonteknologi

Kursusindhold

Kurset baseres så vidt muligt på fysisk-kemiske principper for at give de studerende grundlæggende forståelse for sammenhænge mellem betons struktur og egenskaber. Problemer af praktisk relevans for bygningsingeniører: Valg af delmaterialer, herunder cements egenskaber. Flydeegenskaber. Udførelse, herunder produktion og efterbehandling. Egenskabers afhængighed af tid og temperatur. Mekaniske egenskaber. Holdbarhed.

Anbefalede forudsætninger

11561/11562/12603/12604, (11561/12604) Byggematerialer – anvendelse og forsøg,
(11562/12603) Materialefysik for bygningsingeniører

Undervisningsform

Forelæsninger, regneøvelser.

Fakultet

Bemærkninger

Kursus 12612 er tilrettelagt efter at de studerende har tilegnet sig viden svarende til pensum i kursus 11562/12603 (Materialefysik for bygningsingeniører) inden kursets start. Det forudsættes således, at de studerende har kendskab til kemiske reaktioner og reaktionsligevægte, termodynamiske tilstandsstørrelser og til materialers termiske egenskaber.

Pladsbegrænsning

Minimum 15.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Sustain

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 12612
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding