Enkeltfag 5 ECTS

Introduktion til medicinalkemi

Overordnede kursusmål

At sætte de studerende i stand til at forstå centrale begreber og problemstillinger indenfor medicinalkemi.

See course description in English

Læringsmål

  • Demonstrere fortrolighed med udviklingsprocessen for lægemidler
  • Kende typerne af biologiske targets (proteiner, nukleinsyrer, kulhydrater og lipider) og kravene til lægemidler der virker på dem.
  • Forstå vigtigheden af screening og forskellen på in vitro og in vivo assays, og være bekendt med biokemiske assays og biofysiske metoder.
  • Anvende principperne for interaktion mellem små molekyler og biologiske makromolekyler til at forudse bindingsinteraktioner
  • Beskrive forskellige analytiske tilgange til at studere og kvantificere bindingsinteraktioner
  • Foreslå struktur af inhibitorer, agonister og antagonister ud fra naturlige substrater eller ligander
  • Involvere viden om farmakokinetik i diskussion af lægemiddeldesign
  • Benytte SAR i evaluering af leads
  • Demonstrere kendskab til principperne bag QSAR
  • Forudse metabolitter ud fra struktur af lægemidler

Kursusindhold

Kurset vil indeholde en introduktion til følgende områder:
Medicinalkemi.
Farmakologi.
Farmakokinetik.
Lægemiddeltargets.
Lægemiddeldesign.
Quantitative Structure-Activity Relationships (QSAR).
Nødvendigheden af lægemiddeludvikling.

Relevante eksempler på lægemiddeltyper vil indgå i gennemgangen af emnerne.

Anbefalede forudsætninger

27002/27008/27020/26411/26202/26211/26222/26220, Biovidenskab og Organisk Kemi 2. Fysisk Kemi for Biovidenskaberne eller Fysisk Kemi 2 foreslås også.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Kemi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 26426
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding