Enkeltfag 5 ECTS

Life Science

Overordnede kursusmål

At de studerende med udgangspunkt i cellen tilegner sig en basal forståelse for industrielt vigtige biologiske processer, indsigt i hvordan viden om basal cellebiologi kan udnyttes til udvikling af biomedicinske behandlingsmuligheder samt introduktion til hvordan cellefunktioner kan studeres bioinformatisk. Herved får den studerende kendskab til cellers indre struktur, deres biologiske funktioner samt biokemiske og molekylærbiologiske processer sammen med bioteknologiske processer. Med den helhedsforståelse kan den studerende deltage i den løbende bioteknologiske og biomedicinske debat.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive den rumlige, logistiske og strukturelle opbygning af den levende celle, samt de overordnede mekanismer og kemiske strukturer bag dens funktion.
 • Beskrive hvordan enzymer katalyserer kemiske reaktioner og hvordan funktionen af proteiner afhænger af deres overordnede struktur og aminosyrekomposition.
 • Fortolke resultater der viser effekten af substratkoncentration, pH og temperatur på enzymaktiviteten, og give eksempler på, hvordan både enzymaktivitet og metaboliske veje kan reguleres.
 • Forklare hvordan celler oxiderer glukose og anvender den frigivne energi til ATP dannelse, samt beregne udbyttet af ATP efter oxidation af glukose via cellulær respiration såvel som via nedbrydning ved fermentering.
 • Redegøre for DNA’s antiparallelle dobbeltspiralstruktur og kromosomernes organisering i pro- og eukaryote organismer.
 • Beskrive mekanismerne for bakteriel celledeling samt eukaryot mitose og meiose, og foreslå, hvordan fejl i de to sidstnævnte processer kan lede til specifikke geno- og fænotyper.
 • Beskrive det Centrale Molekylærbiologiske Dogme inkl. replikation, transkription og translation, og anvende dets principper sammen med den Genetiske Kode til at oversætte DNA-sekvenser med eller uden mutationer til de tilsvarende aminosyresekvenser.
 • Beskrive hvordan genekspression reguleres i pro- og eukaryoter med særlig vægt på de mange forskellige niveauer reguleringen kan forekomme på.
 • Redegøre for hvordan bakterier kan udveksle genetisk materiale og hvordan virus reproducerer sig selv ved hjælp af værtscellers reproduktionsapparat.
 • Redegøre for de grundlæggende begreber indenfor Mendelsk genetik og anvende dem til at udlede geno- og fænotype frekvenser for afkom af mono- og dihybride kryds.
 • Beskrive strategier for anvendelse af rekombinant DNA teknologi til manipulering af levende celler.
 • Foreslå passende bioteknologiske tests til undersøgelse af specifikke biologiske spørgsmål samt fortolke testenes resultater.

Kursusindhold

Cellen som grundlæggende biologisk enhed: Struktur, funktion, stofskifte, vækst, formering, arv og variabilitet. Hovedemner: Opbygning af aminosyrer og proteiner, nukleotider og nukleinsyrer, kulhydrater og fedtstoffer. Enzymer: Opbygning, reaktioner, inhibering. Dynamisk biokemi: Nedbrydning, biosyntese, stofskifteregulering, redoxprocesser og energiudbytte. Syntese af informationsbærende makromolekyler: DNA og RNA, protein. Regulering af cellens aktiviteter, herunder af syntese af makromolekyler, reaktioner på ydre påvirkninger. Mutation og mutagenese. Genetiske processer i prokaryoter og eukaryoter. Eksempler gives på anvendelse af basale biologiske begreber i nuværende og fremtidig bioteknologi og biomedicin.

Undervisningsform

Forelæsninger og gruppeøvelser ugentligt i 13 ugers perioden.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 27002
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding