Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Smøringsmekanik

Overordnede kursusmål

At sætte deltagerne i stand til at udføre maskintekniske beregninger af lejebæreevne, holdbarhed, slid, friktion m.v. af maskinelementoverflader samt at give en grundlæggende introduktion til den tekniske faglitteratur på området.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for smøremidlers grundlæggende fysiske egenskaber såsom viskositet, kompressibilitet, forskydningsstyrke, viskositetsindex o.l.
  • Redegøre for de matematiske modeller, der danner grundlag for en smørefilms opbygning, specielt Reynolds ligning og Navier-Stokes ligninger.
  • Anvende Reynolds ligning ved undersøgelse af forskellige lejeløsningers egenskaber.
  • Redegøre for forskellen mellem hydrodynamisk og hydrostatisk smøring og anvende de dertil hørende matematiske modeller til dimensionering af de to lejetyper.
  • Redegøre for forskellen mellem tykfilmsmøring og elastohydrodynamisk smøring og anvende de matematiske modeller, der beskriver elastohydrodynamisk smøring til analyse af smøringssituationen i rulningslejer og gear.
  • Redegøre for forekommende friktions- og slidmodeller i funktionsfladerne mellem maskinelementer.
  • Analysere og beskrive behovet for lejeløsninger i avancerede maskiner.
  • Dimensionere almindeligt forekommende lejetyper.
  • Vælge det mest hensigtsmæssige smøremiddel til en given opgave.
  • Analysere og behandle eksperimentelle resultater og sammenligne med de teoretiske modeller

Kursusindhold

Smøremidlers egenskaber. Lejematerialer. Teori for hydrostatiske og hydrodynamiske lejer og deres operationelle parametre. Viskometri. Elastohydrodynamisk smøring. Rulningslejer. Belastede lejeoverfladers ruhedsgeometri og lejebæring. Friktions- og slidmekanismer i lejer, nedsættelse af slid, grænsesmøring.

Anbefalede forudsætninger

41511/41502/41534/41312/62657, Grundlæggende kendskab til maskinelementer. Kontinuumsmekanik. Grundlæggende bevarelses ligninger for fluider

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og projektarbejde

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41524
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding