Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Maskinelementer – Grundlæggende

Overordnede kursusmål

At give de studerende:
– et overblik over de mest basale maskinelementer
– et grundlag for dimensionering eller valg af maskinelementer til en maskinkonstruktion ud fra krav til elementets funktion.
– et grundlag for at forstå elementets funktionsprincip.
– et overblik over analyse- og dimensioneringsmetoder for de udvalgte maskinelementer.
– forståelse for mulige fejlfunktionsmåder.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for egenskaber og karakteristika af basale maskinelementer.
  • Redegøre for belastninger og øvrige driftsforhold for de komponenter som indgår i et maskinteknisk produkt.
  • Identificere maskinkomponenter, som er kritisk belastet.
  • Beskrive og anvende de modeller og analysemetoder, der danner grundlag for dimensionering af de basale maskinelementer.
  • Dimensionere maskinelementer ved anvendelse af den klassiske mekanik og styrkelære.
  • Angive krav til materialer og funktionsflader for de komponenter, som indgår i maskintekniske produkter.
  • Anvende de standarder, som sætter rammerne for maskinelementers dimensionering, herunder DS-, DIN-, EN- og ISO-standarder.
  • Specificere tolerancekrav til maskinelementer og maskinsystemer.
  • Læse og forstå faglitteratur indenfor maskinelementområdet.

Kursusindhold

Analyse og dimensionering af en række almindeligt forekommende maskinelementer.
Samlemetoder. Skrueforbindelser. Formlåste og friktionslåste aksel-nav forbindelser, herunder kiler, fjedre, mange-not og krympe- og presforbindelser.
Elastiske elementer, herunder skruefjedre, spiralfjedre, tallerkenfjedre og gummifjedre.
Akslers udformning og dimensionering.
Lejringer. Analysemetoder for valg af rulningslejer. Introduktion til glidelejers dimensionering.
Diameter- og længdetolerancer for maskinelementer ud fra funktionskrav. Geometriske tolerancer (Geometrisk produkt specifikation).

Anbefalede forudsætninger

10022/62675/41501/41533/41502/41534/41659/41681, Mekanik: 10022/62675. Styrkelære: 41501/41533 og 41502/41534. Materialelære: 41659/41681

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41511
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding