Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Metoder for eksperimentel materialekarakterisering

Overordnede kursusmål

Materialernes mikrostruktur er fuldstændig beskrevet ved morfologien og fordelingen af det enkelte faser der dannes materialet. Der eksisterer et stort antal tekniker for karakterisering af morfologien, identifikation af faserne, deres fordeling og sammensætning. Der gives et overblik over de mest brugte karakteriseringstekniker for mikrostrukturer: lys optisk mikroskopi (LOM), scanning og transmissions elektron mikroskopi (SEM/TEM), scanning og atom probe mikroskopi, Røntgen diffraktion (XRD), elektron backscatter diffraktion (EBSD), mikrosonde (EPMA), Auger elektron spektroskopi (AES), Røntgen spektroskopi, Røntgen fotoelektron spektroskopi (XPS) og andre spektroskopiske tekniker. Formålet med kurset er at de studerende sættes i stand til at vurdere anvendeligheden af forskellige tekniker til materialekarakterisering og at foreslå en optimal kombination af analysetekniker som giver information om mikrostruktur relaterede problemer i anvendt materialevidenskab og -teknologi.

See course description in English

Læringsmål

  • Udpege vekselvirkningsmekanismer mellem faststoffer of forskellige strålingsarter
  • Beskrive de optiske principper bag mikroskopi
  • Beskrive de fysiske principper bag diffraktion
  • Redegøre for informationsindholdet i det reciprokke rum
  • Sammenligne forskellige spektroskopiske tekniker
  • Redegøre for informationen fra det enkelte spektroskopiske tekniker
  • Identificere fordele og ulemper af brug af forskellige strålinger (elektroner, Røntgen, neutroner)
  • Foreslå en tilpassede kombination af analyse tekniker for et konkret problem

Kursusindhold

Kurset starter med forelæsninger om de fysiske mekanismer for vekselvirkningen mellem bølger, elektroner og partikler med faststoffer relevant for forståelsen af principperne bag analyseteknikkerne. Principperne af forskellige analysetekniker (mikroskopi, diffraktion and spektroskopi) bliver behandlet med hensyn til anvendelse i materialevidenskab og -teknologi. Mulighederne, komplementariteten og begrænsningerne af de forskellige metoder bliver belyst med realistiske eksempler og litteratur studier som supplement. Deltagerne forventes at deltage aktivt i case studies og diskussioner.

Anbefalede forudsætninger

41650/41657/41659/41661/41680/41681/41683/41686, eller tilsvarende Materialelære eller Metallære

Undervisningsform

Forelæsninger og case studies

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41658
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding