Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Energisystemer – Analyse, design og optimering

Overordnede kursusmål

Formålet med kurset er at give de studerende en baggrund for at analysere, designe og optimere både moderne energianlæg og deres drift i energisystemer.
De dækkede sektorer til integration af nye teknologier er elektricitet, opvarmning, køling og brændstoffer, med vægt på bæredygtige løsninger og vedvarende energikilder.

Kurset fokuserer på optimering af kraftproduktion, kraftvarmeværker, varmepumper og kølesystemer og involverer termisk, mekanisk og kemisk energiomdannelse. Denne optimering sigter mod at muliggøre den grønne omstilling af energiforsyning, distribution og brug i private og industrielle sektorer. Både energi, økonomi og emissioner inddrages som kriterier for evalueringer.

Derudover opnår de studerende viden om konstruktion og drift af energisystemer.

See course description in English

Læringsmål

  • Opstille matematiske modeller for et energisystem og anvende disse for at danne sig et overblik over systemet
  • Udvise omfattende forståelse for interaktion mellem markeder og teknologier i energisystemet
  • Beskrive og vurdere et bredt udsnit af visioner for fremtidens løsninger i energisystemet
  • Evaluere og kvantificere energimæssige og økonomiske konsekvenser af nye energiteknologiers indpasning i energisystemet
  • Beskrive og evaluere forskellige energilagringsteknologier med hensyn til den proces de implementeres i
  • Udføre en pinchanalyse for varmegenvindingssystemer
  • Udføre en exergianalyse af et energianlæg
  • Beregne den økonomiske rentabilitet af et projekt og og udføre en exergoøkonomisk analyse af teknologien for at forbedre denne
  • Syntetisere og dokumentere forslag for optimalt design og driftsstrategi for energianlæg
  • Udvikle modeller af dynamisk drift af termiske systemer for optimering af drift

Kursusindhold

Kurset vil behandle energitekniske anlæg og systemer. Eksempler er: Gasturbiner, kraftvarmeværker, fjernvarmesystemer, systemer til produktion, transport, lagring og fordeling af el og varme, industrielle procesanlæg osv. Anlæggenes karakteristiske egenskaber og begrænsninger diskuteres og sammenkobles med forbrugets variationer. I kurset introduceres og anvendes metoder til analyse og udformning af sådanne komplekse anlæg og systemer og optimering af deres drift. De tekniske systemer analyseres både ved hjælp af traditionelle termodynamiske analyser, og nyere metoder såsom pinchmetoder og exergianalyser. Disse tekniske analyser integreres så med traditionelle økonomiske analyser igennem den kombinerede teknisk-økonomiske metode “exergoeconomics”.

Anbefalede forudsætninger

41045/41401/41431/62604/47201/41402/41409/41419/41420/41421/41065/41312/41814, De studerende forventes at have en baggrund inden for anvendt termodynamik.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og miniprojekter

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41416
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding