Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Anvendt termodynamik

Overordnede kursusmål

Kurset giver de studerende en grundig introduktion til termodynamiske begreber, størrelser og beregninger. Ud fra termodynamikkens hovedsætninger arbejdes der med termodynamik i kalorimetrisk kontekst og sammenhængen mellem termodynamik og elektrokemi. Der introduceres det nødvendige begrebsapparat og de nødvendige termodynamiske værktøjer til at analysere simple cases fra industrien.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive stoffers tilstandsformer og termodynamiske temperatur
  • Beregne et simpelt systems udveksling af arbejde og varme med omgivelserne, hvor varmetransportmekanismer tages i betragtning
  • Redegøre for stoffers termodynamiske egenskaber, herunder varmekapaciteter, samt beregne stoffers varmekapacitet ved specifikke betingelser
  • Redegøre for forskellige former for energi
  • Beregne forbrændingsreaktioners enthalpi samt beregne den termodynamiske effektivitet for en elektrokemisk celle
  • Beregne nyttevirkning/tab for simple termodynamiske systemer
  • Præsentere og forklare den fundamentale termodynamik, der ligger til grund for en af flere varme- eller kølekredsprocesser
  • Afkode informationer fra simple fasediagrammer samt termodynamiske funktioner og tabeller
  • Analysere et relevant “real life” system ud fra et termodynamisk perspektiv

Kursusindhold

Introduktion til ideelle gasser, termodynamisk temperatur og indre energi. Termodynamikkens 1. hovedsætning samt exoterme/endoterme reaktioner, enthalpibegrebet, kalorimetri og varmekapaciteter. Varmetransport (varmeledning, konvektion og varmestråling). Termodynamikkens 2. hovedsætning (reversible/irreversible processer), entropi og exergibegrebet. Gibbs fri energi, fasediagrammer og termodynamiske “størrelsers” relation til elektrokemi.
Den studerende får kendskab til klassiske termodynamiske processer (isochore, isobare, isoterme, adiabtiske processer) i løbet af kurset.
Rundt regnet en tredjedel af kurset bruges på et projektforløb, hvor den studerende analyserer et relevant “real life” system ud fra et termodynamisk perspektiv.

Anbefalede forudsætninger

01005/01006/10018/10020/10022/10024

Undervisningsform

Forelæsninger, diskussioner, opgaveløsning, projektarbejde og rapportskrivning
Kurset vil blive evalueret i løbet af kursusperioden

Bemærkninger

Dette kursus er en del af General Engineering-specialiseringen Future Energy og studieretningen Bæredygtigt Energidesign.

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Energi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 47201
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding