Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Varmetransmission

Overordnede kursusmål

Indføring i varmetransmissionsprocesser og deres matematiske beskrivelse med henblik på praktiske anvendelser inden for konstruktion, drift og måleteknik.

See course description in English

Læringsmål

  • opstille varmebalancer for endimensionale varmestrømme i simple konstruktioner med og uden varmeudvikling i konstruktionen
  • beregne temperaturfordelinger i simple konstruktioner
  • beregne konvektiv varmeovergang ved systemer med finner
  • beregne varmeovergang og temperaturfordeling ved naturlig og tvungen konvektion for plane flader og for strømning omkring rør
  • beregne varmeovergang og temperaturfordeling ved strømninger i rør
  • beregne varmevekslere
  • beregne varmeovergang ved strålingsudveksling mellem flader
  • beregne vinkelforhold mellem simple overflader
  • opstille energibalancer for systemer, hvor der forekommer varmeudveksling ved både ledning, konvektion og stråling

Kursusindhold

Varmeledning. Ud fra den grundlæggende differentialligning for varmeledning søges løsninger til såvel stationær som instationær varmetransport i faste stoffer. Varmestrømresistans og -gennemgang. Ribber med konstant varmeoverføringskoefficient. Konvektiv varmeoverføring. Dimensionsløse kendetal, formlernes generelle opbygning. Gennemgang af praktiske formler for tvungen og fri konvektion uden faseændringer. Varmestråling. Overfladeegenskaber, sorte flader, absorption og emission. Stråling mellem sorte flade, virkelige faste stoffer. Vinkelfaktorer. Varmevekslere. Generelle forhold ved udformning af varmeveksler.

Anbefalede forudsætninger

01030/01035

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og opgavegennemgang

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Kursus ID 41814
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding