Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Varmetransmission

Overordnede kursusmål

Indføring i varmetransmissionsprocesser og deres matematiske beskrivelse med henblik på praktiske anvendelser inden for konstruktion, drift og måleteknik.

See course description in English

Læringsmål

  • Opstille varmebalancer for endimensionale varmestrømme i kartesiske og cylindriske koordinatsystemer for simple emner og konstruktioner med og uden varmeudvikling
  • Beregne temperaturfordelinger i simple kartesiske og cylindriske systemer
  • Beregne termisk effektivitet og temperaturfordeling for finner
  • Beregne transiente temperaturer v.h.a. klumpbaserede og fordelte kapacitansmodeller
  • Diskretisere varmeblanceligninger baseret på eksplicitte og implicitte finite differens metoder
  • Beregne simpel konvektion og tilhørende grænselag
  • Beregne simple varmestrømme og temperaturfordelinger ved tvungen konvektion over plane flader og omkring rør
  • Beregne varmestrøm og temperaturfordeling ved strømning inde i rør
  • Beregne varmevekslere med LMTD (Logarithmic Mean Temperature Difference) og epsilon-NTU (Number of Transfer Units) metoderne

Kursusindhold

Varmeledning i faste stoffer med og uden intern varmegenerering. Varmeledning i geometrier beskrevet i kartesiske og cylindriske koordinatsystemer. Analytiske løsninger til den partielle differentialligning for både stationær og instationær varmeledning i faste stoffer. Termisk modstand. Ækvivalent varmeovergangstal. Termiske ribber. Numerisk løsning af varmeledningsligningen. Finite differens metoden med eksplicit og implicit tids-diskretisering. Konvektiv varmetransport. Dimensionsløse modeltal. Simpel grænselagsteori. Termiske grænselag ved laminar og turbulent strømning. Konvektion ved intern strømning. Varmevekslerteori, herunder LMTD (Logarithmic Mean Temperature Difference) og epsilon-NTU (Number of Transfer Units) metoder.

Anbefalede forudsætninger

01030/01035

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og opgavegennemgang

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41814
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding