Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Energiteknik

Overordnede kursusmål

I vor tids samfund er det af afgørende betydning at øge bæredygtigheden og effektiviteten i energi konverteringsenheder, hvilket bidrager til decarbonisering i samfundet og mindsket udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Termodynamikken giver muligheden for at analysere og optimere energi konverteringssystemer og deres komponenter. Dette kursus sigter mod at give de studerende viden om begreberne og principperne i den grundlæggende termodynamik med henblik på at vurdere og forbedre processer, systemer og komponenter.

See course description in English

Læringsmål

  • Formulere og forklare termodynamikkens 1. og 2. hovedsætning for kontrolmasser og kontrolvolumener
  • Forklare og anvende fundamentale termodynamiske begreber som indre energi, entropi, entalpi og exergi
  • Benytte tabeller, diagrammer og tilstandsligninger til bestemmelse af termodynamiske tilstandsstørrelser
  • Beskrive tilstande og processer ved hjælp af termodynamiske tilstandsstørrelser
  • Bestemme udveksling af arbejde og varme mellem system og omgivelser
  • Analysere de mest almindelige termodynamiske processer for produktion af elektricitet, køle og varme
  • Foretage forenklinger af virkelige anlæg så det er muligt at beregne tilstandsstørrelser, virkningsgrad og effektforbrug/produktion
  • Anvende Engineering Equation Solver (EES) til at beskrive tilstande og processer
  • Bestemme luftfugtighed og beskrive opfugtnings- og affugtningsprocesser
  • Bestemme varmetransmission ved stråling, ledning og konvektion

Kursusindhold

Termodynamiske begreber og tilstandsstørrelser. Tilstandsdiagrammer. Bevarelsessætninger for masse og energi. Kontrolmasse og kontrolvolumen. Entropi. Kredsprocesser for dampkraftværker, gasturbiner, motorer, køleanlæg og andre energiomsættende systemer. Nyttevirkning. Exergi. Gasblandinger og fugtig luft. Introduktion til varmetransmission: stationær varmeledning, varmeoverføring ved tvungen konvektion samt stråling.

Anbefalede forudsætninger

10022/10028/10034/26201

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning

Bemærkninger

Kurset har et bredt sigte og er velegnet som en introduktion til et studium, der beskæftiger sig med energi, energikonvertering eller maskin.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 41401
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding