Enkeltfag 5 ECTS

Truslen fra antibiotikaresistens

Overordnede kursusmål

Kurset giver en tværfaglig tilgang, der kombinerer disciplinerne konventionel mikrobiologi, fuld-genom sekventering og bioinformatik til bestemmelse af antimikrobiel resistens i bakterier. Antibiotikaresistens vil blive evalueret både fæno- og geno-typisk, og bioinformatisk software vil blive anvendt til yderligere at karakterisere bakteriernes gener i relation til udvikling og transmission af antimikrobiel resistens.

Den studerende vil ved afslutningen af ​​kurset i) være i stand til at udføre fænotypisk antimikrobiel resistensbestemmelse, ii) være i stand til at udføre helgen-sekventering af DNA fra bakterier, iii) kunne gennemføre bioinformatikanalyser for at bestemme den taxonomiske identitet såvel som tilstedeværelse af antimikrobielle resistens- og virulensgener, og iv) kunne fortolke de analytiske resultater med det formål at forklare trusler og handlinger.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive klassificering og historisk udvikling af antibiotika
  • Beskrive antibiotikas virkningsmåder og de biologiske mekanismer for resistens
  • Forklare den stigende trussel om resistens over for kritisk vigtige antibiotika, herunder brug af antibiotika i en One-Health sammenhæng
  • Skitsere forskellige overvågningssystemer for antibiotikaresistens
  • Udføre kvalitative og kvantitative resistensbestemmelser, herunder kvalitetskontrol
  • Udføre biblioteksopbygning og fuld-genom sekventering af bakterieisolater
  • Udføre bioinformatisk analyse og karakterisering af genomer, herunder taxonomisk- og typeidentifikation, bestemmelse af plasmid- og resistensgener samt clusteranalyse
  • Identificere clustre og mulige transmissionsruter for bakteriepatogener
  • Udnytte den viden, der er erhvervet for at belyse niveauet og spredningen af ​​antibiotikaresistens
  • Evaluere muligheder og handlinger for at begrænse yderligere transmission af antibiotikaresistens

Kursusindhold

Kurset giver en tværfaglig tilgang til vurdering af antibiotikaresistens i bakterielle patogener for at forstå den stigende globale trussel.

Kurset vil fokusere på den teoretiske baggrund for udvikling af antibiotika samt virkemåder, mekanismer, klassificering, epidemiologi, behandling, anvendelse, mobilelementer, bakteriel fysiologi og modtagelse af resistens, metoder til antibiotika resistensbestemmelse og fortolkning af fænotypiske resistensdata.

Kurset vil give praktisk laboratorieerfaring i både konventionel antibiotika resistensbestemmelse og fuldgenom-sekventeringsteknologi for enkeltbakterier. Desuden introduceres bioinformatikanalyse til bestemmelse af resistens i bakterier og til karakterisering af bakterielle genomer i en One-Health sammenhæng.

Anbefalede forudsætninger

27002/27008/27051/36626/23205/23258, Kræver grundlæggende færdigheder i mikrobiologi, mikrobiel fysiologi og biokemi. Basalt kendskab til dyrkning af bakterier, PCR og molekylærbiologi vil være en fordel.
https://www.coursera.org/learn/antimicrobial-resistance

Undervisningsform

Ca. 40% forelæsninger (både traditionelle og e-learning), 30% praktisk laboratoriearbejde (antimikrobiel resistensbestemmelse og sekventering), 30% projektbaseret bioinformatisk projekt gruppearbejde.

Fakultet

Bemærkninger

Det er obligatorisk at deltage i laboratoriearbejdet.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 30.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23255
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 32
Semester slut Uge 34
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding