Enkeltfag 5 ECTS

Bekæmpelse af infektionssygdomme

Overordnede kursusmål

Infektionssygdomme er stadig en af de ledende årsager til morbiditet og mortalitet i verden og forårsager en signifikant økonomisk byrde for samfundet. Konventionelle strategier til bekæmpelse af smitsomme sygdomme, som f.eks. anvendelse af antibiotika, er kun delvist effektive og fremmer udbredelsen af antibiotikaresistens. Derfor er der et akut behov for nye strategier til forebyggelse og behandling af infektionssygdomme.
På dette kursus vil du sammenligne nuværende og nye strategier til bekæmpelse af smitsomme sygdomme. Du vil få indsigt i mikrobielle mekanismer, og hvordan disse kan identificeres og målrettes ved brug af traditionelle og nye banebrydende biomedicinske metoder. Du vil også få indsigt i metoder og værktøjer til undersøgelse af infektionssygdommes epidemiologi, og forståelse af det komplekse samspil mellem mennesker, dyr og miljø. Du vil få praktisk erfaring i at bruge helgenomsekventering (WGS) til at løse enkle opgaver, fx identifikation, typing og bestemmelse af resistens for patogene organismer, og du vil lære at analysere og fortolke mikrobielle WGS-data i relation til kliniske spørgsmål og fødevaresikkerhedsproblemer ved hjælp af forskellige webbaserede værktøjer.
Du vil få træning i kritisk vurdering af relevant videnskabelig litteratur, samt forståelse for den videnskabelige forskningsproces. Du vil lære at kunne udtænke nye innovative løsninger til at bekæmpe smitsomme sygdomme.
=> Se emnerne for kursusindhold nedenfor.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklar hvilke faktorer der påvirker spredningen af smitsomme sygdomme på globalt og lokalt niveau
  • Diskutere state-of-the art metoder til forebyggelse og kontrol af infektionssygdomme og antibiotikaresistens
  • Vurdere fordele og risici ved eksisterende antibiotikastrategier for menneskers sundhed
  • Udforme og vurdere strategier, der bidrager til forebyggelse og kontrol af infektionssygdomme
  • Diskutere tilgange til prioritering af forskellige interventionsmuligheder
  • Redegøre for forskellige teknikker til helgenomsekventering og bruge data fra disse teknikker til at ‘samle’ genomer ved hjælp af webbaserede metoder
  • Anvende webbaserede bioinformatiske værktøjer til at identificere bakterier, sekvenstype, antibiotikaresistensgener og virulensfaktorer i WGS data
  • Anvende webbaserede metoder til epidemiologiske undersøgelser relateret til udbrud forårsaget af mikroorganismer og fortolke resultaterne i forhold til identifikation af smitteveje og -kilder
  • Udforme nye forskningsspørgsmål og undersøgelser, hvis resultater kan fremme udviklingen af ​​nye og mere bæredygtige strategier til bekæmpelse af smitsomme sygdomme
  • Kritisere videnskabelige artikler og kommunikere resultaterne

Kursusindhold

Historik over smitsomme sygdomme og måder til at bekæmpe dem. De mest almindelige grupper af smitsomme og sygdomsfremkaldende mikroorganismer (vira, bakterier, parasitter), deres transmissionsveje (fx luftbårne, vektorbårne, fødevarebårne) og risikofaktorer. Metoder til forebyggelse, kontrol og behandling af infektioner: profylakse, antibiotiske stoffer, immunisering (vaccination og monoklonale antistoffer), nye lægemidler, probiotika, bakteriofager, biosensorer, antimikrobielle peptider, hygiejne, intervention (fx blokering af transmissionsveje). Helgenomsekventeringsteknikker (WGS), antibiotika og virkningsmekanismer, resistensmekanismer, virulensfaktorer, horisontal genoverførsel, fylogenetiske træer, epidemiologi; metagenomdata.

Anbefalede forudsætninger

23258/23256, Kendskab til mikrobiel diversitet og de grundlæggende biologiske processer i forbindelse med molekylær mikrobiologi, mikrobiel fysiologi og immunforsvar. Grundlæggende kendskab til eksperimentelt mikrobiologi såsom mikrobiel dyrkning og PCR. Grundlæggende statistiske færdigheder/viden, såsom forståelse af sandsynlighed og tolkning af resultater af statistiske tests fx anvendt i eksperimentelle og epidemiologiske studier.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, gruppearbejde

Fakultet

Bemærkninger

Studerende, der tager dette kursus, kan også være interesserede i 27250. Disse to kurser supplerer hinanden godt, og du kan følge dem begge. 23205 fokuserer på nuværende og nye teknologier til forebyggelse og behandling af infektionssygdomme, og 27250 fokuserer på det molekylære grundlag for infektioner og teknologier til at studere host-pathogen-interaktioner.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23205
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding