Enkeltfag 5 ECTS

Generel medicinsk mikrobiologi

Overordnede kursusmål

At give de studerende et kendskab til almindelige infektionssygdomme forårsaget af bakterier, parasitter og virus, således at man har en basal forståelse af sygdomsvoldende organismer, de skader de forårsager og behandlingsmulighederne. Introduktion til genomanalyse til brug for identifikation, typning og resistensbestemmelse af sygdomsvoldende organismer. Gennem kurset opnås en terminologi og viden, som kvalificerer de studerende til sam- og udviklingsarbejde indenfor medicinsk mikrobiologi.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive sammenhængen mellem sygdomsfremkaldende mikroorganismer og de symptomer de forårsager.
  • Diagnosticere simple infektionstilfælde.
  • Forklare sygdomsfremkaldende mikroorganismers virulensfaktorer.
  • Foreslå behandlingsformer i simple sygdomstilfælde.
  • Foreslå forebyggelsesforanstaltninger i simple sygdomstilfælde.
  • Beskrive antibiotikatyper og deres virkningsmåde.
  • Beskrive infektionssygdommes smitteveje.
  • Foretage simple genomanalyser med henblik på identifikation og karakterisering af patogene organismer.
  • Udvikle en videnskabelig og klinisk tankegang i forhold til mikrobiel patogenese ved anvendelse af praktiske cases.
  • Lære og bruge medicinsk mikrobiologisk terminologi korrekt på engelsk.

Kursusindhold

Medicinsk mikrobiologi historisk set, epidemiologi, normal microbiota, hvad er en infektion, infektionsmekanismer, Bekæmpelse af infektioner: antibiotikaresistens, profylakse: antibiotika, vaccination. Gennemgang af de vigtigste infektionssygdomme (luftvejsinfektioner, urinvejsinfektioner, mave-tarminfektioner, seksuelt overførte sygdomme osv.), de organismer (bakterier, virus, parasitter), der forårsager dem, infektionsveje, og mulige behandlingsmåder. Diagnostik, Genomanalyse, typningsmetoder, identifikation af resistensgener.

Anbefalede forudsætninger

27002/27008/27051, Kendskab til grundlæggende mikrobiologi er en forudsætning.

Undervisningsform

Forelæsninger, demonstration af online værktøjer til genomanalyse og diskussioner af cases. De studerende laver multiple-choice spørgsmål og en sygdoms-case som gruppeafleveringer.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 20.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23258
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding