Enkeltfag 5 ECTS

Mikroorganismers diversitet og anvendelse

Overordnede kursusmål

At give de studerende en basal indsigt i den funktionelle diversitet og artsdiversiteten af mikroorganismer (bakterier, archaea og mikroeukaryoter) med henblik på en forståelse af deres positive og negative roller i det omgivende miljø – herunder mennesket, og på en optimal udnyttelse af deres egenskaber til bioteknologiske formål. Udover et bredt kendskab til relevante mikroorganismer inkluderer kurset arbejde med fundamentale biologiske begreber, der er af stor værdi for alle bioteknologiske, medicinske, levnedsmiddelteknologiske, molekylære og mikrobiologiske fag.

See course description in English

Læringsmål

  • Give et overblik over mikroorganismernes evolutionære diversitet.
  • Give et overblik over mikrobiel fysiologisk diversitet.
  • Redegøre for problemerne, der knytter sig til klassifikation og artsbegreb hos mikroorganismer.
  • Designe forsøg og redegøre for metoder til at identificere mikroorganismer.
  • Redegøre for mikrobielle interaktioner, herunder de molekylære mekanismer, som ligger til grund for dem.
  • Redegøre for basal mikrobiel økologi – herunder teknikker til at studere mikroorganismer in situ.
  • Beskrive kommercielt vigtige mikroorganismer samt de processer, de indgår i.
  • Vurdere konventioner, der regulerer kommerciel udnyttelse af mikroorganismer.
  • Beskrive forskellige screeningsmetoder for bioteknologisk og innovationsmæssigt relevante mikroorganismer.
  • Beskrive hvordan mikroorganismer med interessante egenskaber kan isoleres fra naturlige miljøprøver.

Kursusindhold

Overordnet gennemgang af den mikrobielle diversitet, som foregår ved at belyse de fylogenetiske, taxonomiske og fysiologiske ligheder og forskelle mellem bakterier, archaea og eukaryoter – med fokus på de bioteknologisk og medicinsk interessante mikroorganismer. Følgende områder vil herunder blive behandlet:
• Artsbegrebet. Evolutionært betinget klassifikation. Beskrivelse af nye arter. Fylogeni vs. klassisk taxonomi.
• Vigtige grupper af mikroorganismer og deres metabolisme.
• Gennemgang af biodiversitet fra individ til økosystem. Mikrobiel økologi.
• Isolering og identifikation af mikroorganismer og screening for ønskede egenskaber.
• Mikroorganismers ernæringsmæssige krav. Design af isoleringsmedier. Biokonsortier, habitater, inkuberingsbetingelser, stammesamlinger.
• Bioteknologisk udnyttelse af mikrobiel biodiversitet.

Anbefalede forudsætninger

27022/27026/27027/27028, Eller tilsvarende

Undervisningsform

Forelæsninger og gruppearbejde

Fakultet

Bemærkninger

Kurset har flere elementer, der giver deltagerne mulighed for at deltage i DTU’s GRØN DYST, Mere information på http://www.groendyst.dtu.dk

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Fødevareinstituttet
Kursus ID 27051
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding