Enkeltfag 5 ECTS

Biokemi

Overordnede kursusmål

At give basal teoretisk indføring i biokemiens hovedområder og herved sætte den studerende i stand til at løse såvel grundvidenskabelige som bioteknologiske problemer.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive aminosyrernes struktur samt redegøre for de kemiske og fysisk kemiske principper bag stabiliseringen af proteiners sekundære, tertiære og kvarternære struktur.
 • Redegøre for de proteinkemiske beskrivelser af substratbinding, katalyse og regulering (aktivering og inhibering) ved hjælp af begreber som specificitet, affinitet, induced fit, allosteri, cooperativitet, kovalent modifikation og reversibilitet.
 • Redegøre for de vigtigste enzymkinetiske modeller og for baggrunden for enzymkinetiske analyser.
 • Foretage beregninger af Km, Vmax, kcat og Ki udfra enzymkinetiske måleresultater.
 • Redegøre for principperne bag metoder til proteinoprensning, strukturbestemmelse, aminosyrebestemmelse og karakterisering af proteiners kemiske og fysisk kemiske egenskaber (herunder immunodetektionsmetoder).
 • Beskrive strukturen af kulhydrater og lipider og redegøre for deres funktion i cellemembran og cellevægge.
 • Beskrive hvordan anaboliske og kataboliske reaktionsveje i den centrale metabolisme fører til udnyttelse af kemisk bundet energi og opbygning af makromolekylernes monomerer.
 • Beskrive enzymtype, coenzym, substrat og produkt for de individuelle reaktioner i hhv. glycolysen, gluconeogenesen og citronsyrecyklus, samt reaktionernes regulering.
 • Redegøre for respirationskædens transport af elektroner fra NADH til oxygen, samt dannelsen og udnyttelsen af protongradienten over cellemembranen (uhæmmet, hæmmet samt afkoblet).
 • Beskrive hvordan Calvin Cyklus og Pentose Phosphate pathway bidrager til cellens metabolisme og kan bruges i forbindelse med bioteknologi.
 • Beskrive hvorledes ændringer i central metabolismen kan bruges i bioteknologisk produktion og disse spiller sammen med omgivelserne.

Kursusindhold

Biokemi kurset indeholder følgende elementer, der gennemgås i forelæsningerne.
Cellens makromolekylære organisation: Opbygning af proteiner, polysaccharider og lipider. Makromolekylernes rumlige strukturer og funktioner, herunder enzymers reaktive centre, coenzymer og katalytiske mekanisme, enzymkinetik og overordnet regulering inddrages.
Cellens stofskifte: Nedbrydning af kulhydrater og energiomsætning ved elektrontransport og fosforryleringer. Regulering af metaboliske netværk, samt omsætning af kulhydrater i metaboliske netværk.
Bioteknologiske muligheder udfra biokemiske problemstillinger.

Anbefalede forudsætninger

23932/27002/27008/27020, eller tilsvarende.

Undervisningsform

Forelæsninger, grupperegning

Fakultet

Bemærkninger

Udbydes kun på engelsk.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 27022
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding