Enkeltfag 7.5 ECTS

Biologisk kemi

Overordnede kursusmål

At de studerende med udgangspunkt i cellen tilegner sig en basal forståelse for vigtige biologiske processer. Herved får den studerende kendskab til cellers indre struktur, deres biologiske funktioner, biokemiske, molekylærbiologiske samt bioteknologiske processer. Med den helhedsforståelse kan den studerende deltage i den løbende bioteknologiske debat.
Gennem en teoretisk opgave introduceres den studerede for grundlæggende teknikker indenfor mikrobiologi, molekylærbiologi og biokemi. Gennem praktiske laboratorieøvelser lærer den studerende sammenhænge mellem teori og praksis og bliver i stand til at formidle og kommunikere omkring en biologisk problemstilling.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive den rumlige, logistiske og strukturelle opbygning af den levende celle, samt de overordnede mekanismer og kemiske strukturer bag dens funktion.
 • Beskrive enzymers struktur, funktion og regulering (i store træk), samt forklare hvordan flere enzymer tilsammen kan udgøre en metabolisk vej.
 • Forklare hvordan kulhydrater kan nedbrydes af levende celler og den kemiske energi frigøres ved både respirering og fermentering, samt oplagres i ATP.
 • Redegøre for DNA’s antiparallelle dobbeltspiralstruktur, dets replikation og kromosomorganisering i pro- og eukaryoter; samt bakteriel celledeling og mitotisk og meiotisk celledeling i eukaryoter.
 • Beskrive initiering, elongering og terminering for transkriptions- og translationsprocesserne i prokaryoter og eukaryoter.
 • Beskrive mekanismer til regulering af genekspression.
 • Redegøre for hvordan bakterier kan udveksle genetisk materiale og hvordan virus reproducerer sig selv ved hjælp af værtscellers reproduktionsapparat.
 • Beskrive de mest grundlæggende begreber i Mendelsk genetik.
 • Redegøre for hvordan rekombinant DNA-teknologi kan anvendes til at manipulere levende celler.
 • Udføre de mest basale teknikker og arbejdsgange indenfor mikrobiologi, biokemi og molekylærbiologi i laboratoriet, og forklare principperne bag dem.
 • Formidle og kommunikere omkring biologiske problemstillinger og forstå sammenhængen mellem teori og praksis for simple biologiske problemstillinger.

Kursusindhold

Cellen som grundlæggende biologisk enhed: struktur, funktion, stofskifte, vækst, formering, arv og variabilitet. Hovedemner: Opbygning af aminosyrer og proteiner, nukleotider og nukleinsyrer, kulhydrater og fedtstoffer. Enzymer: opbygning, reaktioner, inhibering. Dynamisk biokemi: nedbrydning, biosyntese, stofskifteregulering, redoxprocesser og energiudbytte. Syntese af informationsbærende makromolekyler: DNA og RNA, protein. Regulering af cellens aktiviteter, herunder af syntese af makromolekyler, reaktioner på ydre påvirkninger. Mutation og mutagenese. Genetiske processer i lavere og højere organismer. Genteknologi. Eksempler gives på anvendelse af basale biologiske begreber i nuværende og fremtidig bioteknologi. Laboratorieøvelser, der i vid udstrækning støtter den teoretiske undervisning. Ved at arbejde med en teoretisk og en praktisk opgave trænes teknisk formidling og kommunikation.

Anbefalede forudsætninger

26171/26173

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppeøvelser, en teoretisk opgave og laboratorieøvelser i 13 ugers perioden
Den teoretiske opgave skal afleveres i løbet af 13-ugers perioden.

Fakultet

Bemærkninger

Det er en forudsætning for at gå til eksamen, at laboratorieøvelserne er gennemførte og godkendte samt at en teoretisk opgave der afleveres i løbet af semesteret er bestået. Kurset henvender sig primært til diplomingeniørstuderende og civilingeniørstuderende henvises til 27932.

Lærebog
Sadava et al.: Life. The Science of Biology, 12. ed., 2020

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23932
Kursustype Diplomingeniør
Pris

11.250,00 kr.

Tilmelding