Enkeltfag 5 ECTS

Molekylærbiologi

Overordnede kursusmål

At give de studerende en grundviden om molekylærbiologi i både pro- og eukaryoter, samt et kendskab til arbejdsmetoder og paradigmer, således at de studerende efter endt kursus kan følge en faglig diskussion, samt læse molekylærbiologisk faglitteratur.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare mekanismerne bag DNA-replikation, transkription og translation, samt homolog rekombination.
  • Identificere sandsynlige strukturelle gener i en DNA-sekvens (åben læseramme med start- og stopcodon).
  • Identificere sandsynlige promoterer, terminatorer og operatorsekvenser i en bakteriel DNA-sekvens (konsensus og degenererede sekvenser).
  • Forklare alle mekanismerne i dannelsen af eukaryoters mRNA molekyler, fra initering af transkription over splejsning til transport af det modne mRNA til cytoplasmaet.
  • Forklare de molekylære mekanismer bag prokaryoters regulering af transkriptionel initiering og leader-terminering (repression, aktivering og attenuering) samt af translationsinitiering og protein modificering.
  • Forklare de molekylære mekanismer bag eukaryoters regulering af transkriptionel initiering (enhancers og silencers), histone modifikation samt epigenetisk genregulering.
  • Beskrive genetiske elementer: plasmider, insertionselementer og transposoner.
  • Beskrive livscyklus for henholdsvis temperate og virulente vira samt forklare de gen-regulatoriske mekanismer der ligger til grund for udvalgte viras livscyklus.
  • Diskutere mutagenese og evolution i naturen og i den bioteknologiske forskning.
  • Diskutere molekylærbiologiske forsøgsresultater under anvendelse af ovenstående kompetencer.

Kursusindhold

Makromolekylær syntese (DNA-, RNA- og proteinsyntese) og regulering af genekspression i både pro- og eukaryoter. Virus og bakteriofager. Genetiske elementer – plasmider, insertionselementer og transposons. Mutation og evolution.

Anbefalede forudsætninger

23932/27002/27008/27020/12701, eller tilsvarende.

Undervisningsform

Forelæsninger og grupperegning

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 27026
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding