Enkeltfag 5 ECTS

Eksperimentel molekylær mikrobiologi

Overordnede kursusmål

At give de studerende en grundlæggende færdighed i eksperimentelt molekylært mikrobiologisk arbejde

See course description in English

Læringsmål

  • Beherske grundlæggende mikrobiologiske og molekylære arbejdsmetoder, herunder steril teknik.
  • Forklare begreberne “eksponentiel vækst” og “balanceret vækst”
  • Beskrive de vigtigste reguleringsprincipper i transkriptionel initieringskontrol.
  • Beskrive de genetiske elementer: plasmider, insertionssekvenser (IS) og transposoner (Tn).
  • Forklare mekanismerne for naturlig genoverførsel (transformation, transduktion og konjugering).
  • Beregne væksthastigheder og genereringstider baseret på vækstkurver konstrueret fra eksperimentel data.
  • Anvende og udrede de vigtigste begreber inden for bakteriel genetik inden for områderne mutation, selektion, screening, rekombination, komplementering og mapping.
  • Vurdere og præsentere resultater og konklusioner i et videnskabeligt artikelformat og evaluere rapporter via en peer review proces

Kursusindhold

Mikrobiologiske arbejdsmetoder (elementær steril teknik, udpladning, OD-måling). Mikrobiel fysiologi (vækstkinetik, udbytter, induktion af enzymsyntese og katabolitrepression) og bakteriel genetik (transduktion, konjugation, mutagenisering, isolering og analyse af mutanter). DNA analyse og transformation. Rapporteringen skal ske i form af en artikel, efter forskrifterne for et biologisk fagtidsskrift.

Anbefalede forudsætninger

27002/27008, Kursus 27026 kan med stor fordel tages samtidig med 27027.

Undervisningsform

Obligatoriske laboratorieøvelser

Bemærkninger

Kurset erstatter 27028 Eksperimentel molekylær mikrobiologi. Deltagelse i laboratorieøvelser er obligatorisk. Før man får adgang til laboratoriet, skal man bestå en Multiple Choice-test omkring sikkerhed.

Pladsbegrænsning

Minimum 20, Maksimum: 96.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 27027
Kursustype Bachelor
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding