Enkeltfag 5 ECTS

Overvågning og epidemiologi af smitsomme sygdomme

Overordnede kursusmål

Epidemiologi af smitsomme sygdomme er et bredt fagområde, der dækker alt fra at studere smitsomme sygdommes naturlige udvikling og deres spredning i populationer til at identificere nye metoder til behandling af patienter og forebygge smittespredning. Dette kursus introducerer nøglekoncepter, metoder og almindelige anvendelser af kvantitative epidemiologiske metoder til modellering og prædiktion af spredning, samt identificering af risikofaktorer og drivkræfter (fx klimaforandringer, urbanisering) for infektionssygdomme. Undersøgelser til at belyse effekten af ​​interventioner mhp. at reducere transmission vil blive gennemgået og vil omfatte metoder til at undersøge effekten og sikkerheden af ​​(nye) vacciner og behandlinger. Overvågning af smitsomme sygdomme er nøglen til at identificere og forhindre sygdomsudbrud (fx overvågning af flåtpopulationen for at give tidlig advarsel om risiko for at blive smittet med borreliose), følge udviklingen og opdage eventuelt uventede bivirkninger som følge af implementerede interventioner. En del af dette kursus vil derfor også gennemgå formålene med overvågning, samt forklare, hvordan man udvikler og evaluerer effekten af ​​overvågningsprogrammer, herunder evaluering af prøveudtagningsplaner.

See course description in English

Læringsmål

  • Design og evaluering af overvågningsprogrammer for infektionssygdomme, herunder valg af metoder og værktøjer
  • Beregne og vurdere sensitivitet, specificitet og positive prædiktive værdier af diagnostiske tests og overvågningsprogrammer
  • Anvende matematiske modeller mhp. at forudsige spredningen af ​​(udvalgte) infektiøse sygdomme i definerede populationer
  • Foretage trendanalyser af infektionsdata
  • Analysere og fortolke data fra eksisterende nationale og internationale overvågningsprogrammer for infektionssygdomme, antibiotikaforbrug og antibiotikaresistens
  • Planlægge og udføre undersøgelser mhp. at efterspore føde- og vandbårne sygdomsudbrud
  • Anvende helgenomsekventeringsdata (WGS) fra patogener for at belyse transmissionsveje og spore smittekilder
  • Foretage epidemiologiske studier for at undersøge globale, regionale og lokale drivkræfter samt risikofaktorer for smitsomme sygdomme
  • Foretage epidemiologiske studier for at undersøge effekten og sikkerheden af ​​vacciner og behandlinger
  • Estimere sygdomsbyrde mhp. prioritering af interventioner (DALY-estimater)

Kursusindhold

Smitsomme sygdommes historie; virale, bakterielle og parasitære sygdomme; truslen fra antibiotikaresistens; zoonoser og species jumps; design og evaluering af overvågningssystemer; design og fortolkning af epidemiologiske undersøgelser; kausalitet versus association; modellering af spredning af infektiøse sygdomme ved hjælp af differentiale og stokastiske modeller (fx SIR og agentbaserede modeller); forståelse af globale, regionale og lokale drivkræfter for smitsomme sygdomme, herunder påvirkningen fra bl.a. ​​klimaforandringer og stigende urbanisering; One Health: forståelse for samspillet mellem dyre-, menneskers og miljøsundhed; metoder til identifikation af drivkræfter og risikofaktorer for infektiøse sygdomme ved hjælp af regression og Bayesianske modelleringsteknikker; metoder til at undersøge effektiviteten og sikkerheden af ​​vacciner og behandlinger; populationsbaserede korrelationsstudier; anvendelse af helgenomsekventeringsdata (WGS) til prædiktion; big data og digital epidemiologi.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser, gruppearbejde

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23261
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding