Enkeltfag Dansk 10 ECTS

Maskinkonstruktion

Overordnede kursusmål

Efter at have gennemført kurset skal de studerende have opnået så megen erfaring i maskinkonstruktion, at de kan konstruere et teknisk produkt samt udarbejde den tegningsdokumentation, som kræves for fremstilling.
Kunne forstå, anvende og dimensionere de maskinelementer som indgår i en mekanisk transmission.
Have et grundlæggende kendskab til behovet for størrelsesoptimering, sådan at bæredygtighed fremmes vha. mindsket materialespild under fremstilling og sænket energiforbrug i drift.
Kunne kommunikere resultatet af arbejdet klart og tydeligt i form af rapport, beregninger og tegningsmateriale.

See course description in English

Læringsmål

  • Analysere belastningssituationen i en mekanisk transmission.
  • Redegøre for belastninger og øvrige driftsforhold for de komponenter som indgår i transmissionen.
  • Designe et mekanisk produkt der opfylder givne spefikationer vedr. størrelse, overført effekt, levetid mv.
  • Anvende den Newtonske mekanik og elementære styrkelære ved dimensionering af de maskinelementer der indgår i transmissionen.
  • Angive krav til materialer og funktionsflader for de komponenter, som indgår i transmissionen.
  • Anvende de standarder, som sætter rammerne for transmissionens dimensionering, omfattende DS-, DIN-, EN- og ISO-standarder.
  • Beskrive og anvende de modeller og analysemetoder, der danner grundlag for valg af rulningslejer.
  • Opbygge en produktmodel af transmissionen i et avanceret CAD-system og anvende denne model som grundlag for fremstilling af en samlingstegning samt bearbejdningstegninger af udvalgte komponenter i transmissionen.
  • Skrive en teknisk rapport som, på et højt fagligt niveau, redegør for transmissionens dimensioneringsgrundlag.

Kursusindhold

Produktets grundegenskaber: struktur, form, materiale, dimension og overflade. Grundspecifikation. Almindeligt brugte maskinelementer i mekaniske transmissioner. Konstruktion af produktspecifikke elementer som aksler og tandhjul. Valg af standardelementer som f.eks. rulningslejer og skruer. Specifikation af tolerancer, herunder anvendelse af geometrisk produktspecifikation. Opbygning af produktmodel i CAD, skitsering, udarbejdelse af udkast og opslag, bearbejdningstegninger og samlingstegninger. Kurset gennemføres som et større, selvstændigt konstruktionsprojekt, der føres frem til dokumentation (skriftligt og tegningsmæssigt) af et produkt.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Undervisning og projektarbejde i grupper (2, evt. 3 studerende).

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Mekanisk teknologi
Maskinteknik: valgfag 4. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62683
Kursustype Diplomingeniør
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding