Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Dimensionering og styrke 1

Overordnede kursusmål

At introducere styrkelærens grundlæggende begreber og metoder. At sætte den studerende i stand til at behandle elementære problemer vedrørende maskinkonstruktioners styrke- og deformationsforhold.

See course description in English

Læringsmål

  • Analysere bjælkeproblemer og identificere passende løsningsmetoder
  • Udregne snitkræfter og snitmomenter i bjælkekonstruktioner.
  • Benytte bjælkedifferentialligningen til at beregne bjælkeudbøjninger.
  • Bestemme inertimomenter og bøjningsstivheder for homogene og for kompositbjælker.
  • Bestemme tøjninger og spændinger i homogene bjælker og kompositbjælker.
  • Løse statiske ubestemte bjælkeproblemer vha. superposition af elementartilfælde.
  • Bestemme spændinger og deformationer ved vridning af stænger med cirkulært tværsnit.
  • Dimensionere bjælker, søjler og aksler i almindeligt forekommende mekaniske konstruktioner f.eks. ved brug af normer.
  • Redegøre for begrænsningerne ved simpel bjælketeori.

Kursusindhold

Statisk bestemte konstruktioner. Belastninger, reaktioner og snitkræfter. Den enaksede trækprøve. Spændings og tøjningsbegrebet, herunder tilladelige spændinger og tøjninger. Hookes lov for enakset spændingstilstand. Simple elastiske bjælker. Statisk ubestemte konstruktioner. Elementartilfælde for statisk bestemte bjælker. Superpositionsprincippet. Kompositbjælker. Eulers søjletilfælde. Vridning af stænger og rør med cirkulært tværsnit.

Anbefalede forudsætninger

62675/01901/62794, Kendskab til grundlæggende mekanik og statik. Planintegraler og differentialligninger.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregning.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 41533
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding