Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Mekanik

Overordnede kursusmål

Kurset har som overordnet mål at gøre den studerende fortrolig med mekanikkens grundprincipper. Dette inkluderer plan statik for statisk bestemte systemer, Newtons love, samt bevarelsessætninger for energi og impuls.

See course description in English

Læringsmål

  • Tegne fritlegemediagrammer for plane mekaniske systemer og/eller del-systemer med tydelig angivelse af ydre kræfter og kraftpar.
  • Opstille og løse ligevægtsligningerne for plane mekaniske systemer.
  • Beregne Coulomb-friktionskræfter på legemer i ligevægt eller i bevægelse.
  • Beregne stangkræfter for systemer der indeholder simple gitterstænger vha. af snit- og knudepunktsmetoden.
  • Beregne ækvivalente enkeltkræfter for lineær lastfordeling, f.eks. fra vand.
  • Løse bevægelsesproblemer for punkt-formige legemer (partikler) med konstant og varierende acceleration.
  • Opstille og løse Newtons 2. lov for plan og cirkulær bevægelse af partikler.
  • Beregne partiklers kinetiske energi.
  • Beregne kræfters arbejde og potentiel energi af fjederkræfter og tyngdekraften.
  • Benytte arbejdssætningen for partikler påvirket af konservative og ikke-konservative kræfter.

Kursusindhold

Kræfter og kraftpar. Plane ligevægtsligninger. Tør friktion. Gitter- og rammekonstruktioner. Fordelte belastninger. Bevægelse med konstant og variabel acceleration. Newtons 2. lov for plan/cirkulær bevægelse. Kinetisk og potentiel energi. Energi-bevarelse. Arbejde af ikke-konservative kræfter.

Undervisningsform

Klasseundervisning og opgaveregning

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Mekanisk teknologi
Maskinteknik: 1. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62675
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding