Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Optisk design og modellering

Overordnede kursusmål

Dette kursus er projektorienteret, og giver den studerende mulighed for at bruge kompetencerne fra de introducerende kurser til optik og Fotonik, samt for at evaluere/optimere deres løsning med optiske design- og modelleringsprogrammel, såsom Zemax.

See course description in English

Læringsmål

  • Danne sig et overblik over et realistisk problem indenfor optisk design.
  • Indhente data om lyskilder, optiske materialer og komponenter fra datablade
  • Definere relevante antagelser for optiske overslagsberegninger
  • Udføre optiske overslagsberegninger herunder radiometriske/photometriske overvejelser
  • Opbygge en simpel model i Zemax
  • Opbygge en makro i Zemax til optimering af optiske løsninger
  • Evaluere antagelserne i overslagsberegningerne
  • Evaluere tilnærmelserne og begrænsningerne i Zemax modelen
  • Fremlæg fremgang og diskutere løsningsforslag med de andre grupper

Kursusindhold

De studerende bliver inddelt i grupper når de vælger et optisk designprojekt. Evt. kan de på forhånd definere deres eget projekt i samarbejde med underviseren. Hver gruppe laver overslag over én eller et par mulige optiske løsninger. Løsningsforslagene vil blive simuleret og evalueret med Zemax. Evt. projektet kan også involvere et par mindre eksperimenter. Grupperne fremlægger og diskuterer i fælleskab fremgang og løsninger. De studerende får adgang til Zemax under kurset.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Projektarbejde i grupper

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

3 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Risø Campus

Kursus ID 34038
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 32
Semester slut Uge 34
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding