Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Access- og hjemmenet

Overordnede kursusmål

Kurset giver et bredt overblik over metoder og teknikker der bruges til at tilkoble forskellige typer terminaler f.eks. private husholdningsapparater, underholdningselektronik, tele medicinsk måleudstyr, sensorer (og lignende M2M udstyr) til et kommunikationsnet.
Kurset vil omhandle primært fokusere på de kablede netværk samt netværk der bruger ikke-licenseret frekvensbånd (mobilkommunikation er bl.a. dækket i 34333 og 34343) . både det traditionelle problem med at blive forbundet til et offentligt eller globalt net og fremkomsten af hjemmenet som kan forbinde. Kurset vil omhandle såvel de fysiske transmissionsdele med fokus på de forskellige mutipleksningsmetoder der generelt bruges til at opnå høj båndbreddeeffektivitet for medier med varierende karakteristika samt protokolhierarkiske aspekter der sikrer integration af mange forskellige applikationer med meget forskellige kvalitetsbehov og krav til nettets ydeevne (QoS).
Endelig vil man på kurset drøfte indflydelsen på det generelle nets arkitektur såvel som kontrol, styring og planlægning af et net – herunder en generel introduktion til de statistiske forhold i relation til trafikaggregering der er med til at sikre en omkostningsoptimeret tilkobling til nettet.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskriv den arkitekturmæssige opbygning af Internettet der sikrer tilslutning af brugere, terminaler, tjenester, autonome apparater (f.eks. sensorer) o.l
 • Forklar principperne i brugen af forskellige netværks topologier og multipleksning principper til effektive og omkostningsoptimerede slutbruger systemer.
 • Forklar principperne og kravene til et offentligt accessnet og et hjemmenet.
 • Definer de basale forskelle på kablede og ikke kablede (trådløse) net
 • Definer de basale forskelle på delt og dedikeret media ud fra bl.a. performance og service garanti aspekter
 • Analyser betydningen i valg af protokol arkitektur for access net
 • Analyser betydningen i valg af multipleknings metode for access net
 • Forklar principperne og arkitekturerne i xDSL net, både den basale teknologi, samt principperne i ”bitstream access”, rå kobber, traditionel og fremskudt DSLAM
 • Beskriv brugen af optisk fiber i access og hjemmenet (både aktive og passive optiske accessnet – EPON, GPON, xGPON)
 • Redegør for CAP, DMT, FDMA, OFDMA, CDMA og lignende principper
 • Redegør for de grundlæggende principper i kabelmodem (DOCSYS) og powerline net

Kursusindhold

Kurset vil behandle generelle aspekter ved adgang til net og benytte konkrete “standarder” til at eksemplificere grundlæggende tendenser og forskelle. Kurset vil vurdere og sammenligne muligheden for øget kapacitet i kabelnet med fleksibiliteten og mobiliteten i trådløse net. Inden for den offentlige del af nettet vil løsninger dels fokusere på genbrug af den eksisterende infrastruktur (f.eks. kabelmodem eller xDSL) dels løsninger der kræver ny kabling i form af optiske fiber (f.eks. PONs). Der vil være stor fokus på forståelse af de basale principper og sammenligning af fordele og ulemper ved de forskellige løsningmodeller.
For hjemmenettet vil der ligeledes blive fokuseret på sammenligning af de forskellige fremherskende teknologier og teknikker (f.eks. Blue Tooth, ZigBee, WiFi, LiFi, USB, Firewire og Ethernet) samt at der vil blive fokuseret på hvordan hjemmets udstyr integreret fysisk og protokol teknisk. Der vil også blive set på hvordan dele af hjemmenettet fysisk kan være pladseret uden for hjemmet i eksempelvis cloud løsninger.

Kurset vil ligeledes omhandle gatewayfunktionen og seamless interworking aspekter ved krydskommunikation mellem de private og de offentlige områder og mellem kablede og trådløse domæner.

Indenfor de generelle netsaspekter vil kurset behandle nogle af de nyeste ideer om hvordan man restrukturerer net f.eks. baseret på en mediekonverter, som samler de forskellige adgangsformater og dirigerer data til den mest fordelagtige baggrunds- eller tjenesteinfrastruktur (Content distribution networks).
I relation til disse aspekter vil der i kurset blive give en generel gennemgang af opbygningen af datacentre og metoder til virtualisering af disse ressources samt sikkerheds aspekter i forhold til f.eks. ”smart homes” eHealth og lignende anvendelser.

Anbefalede forudsætninger

34311/34313/34322/34210

Undervisningsform

Forelæsninger

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34351
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding