Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Introduktion til digital kommunikation

Overordnede kursusmål

At give en introduktion til behandling af signaler som de forekommer i moderne kommunikationssystemer, herunder introducere koncepter som sampling, kvantisering, filtrering, støj og modulation.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive begrebet signaler generelt i forbindelse med kommunikationssystemer
  • Redegøre for forskellen mellem analoge og digitale signaler, samt mellem periodiske og ikke-periodiske signaler.
  • Beskrive sampling og rekonstruktion af signaler, samt redegøre for samplingssætningen for deterministiske signaler
  • Forklare begrebet kvantisering, herunder forskellen mellem lineær og ulineær kvantisering
  • Redegøre for, hvordan signaler kan beskrives i både tids- og frekvensdomænet, samt formålet med Fouriertransformation i denne forbindelse.
  • Beskrive hvad der karakteriserer et lineært system samt relationen mellem et lineært systems impulsrespons og overføringsfunktion
  • Redegøre for, hvordan information kan overføres med pulser, samt hvordan pulser detekteres i støj
  • Beskrive amplitude- og fasemodulation i både tids- og frekvensdomæne
  • Anvende MATLAB til beregning på simple kommunikationssystemer

Kursusindhold

Introduktion til analyse og behandling af deterministiske signaler. Sampling og kvantisering. Samplingssætningen. Introduktion til lineære systemer og elektriske kredsløb. Transmission ved hjælp af pulser. Optimal modtager. Intersymbolinterferens. Nyquists sætning. Ortogonale signaler. Modulation. Kanalmodeller for metalliske og optiske transmissionsledninger samt radiokanaler

Anbefalede forudsætninger

01005, 01005 (senest samtidig)

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og obligatoriske hjemmeopgaver

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34210
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding