Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Introduktion til datanet

Overordnede kursusmål

At give en generel introduktion til datakommunikationsnetværk med fokus på udvekslingen af information, herunder hvordan dette kan ske pålideligt og/eller sikkert. At give deltagerne kendskab til principperne bag nuværende typer af datanet, som f.eks. lokalnet, internettet og mobilnet.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for generelle principper for overførsel af information
  • Beskrive protokoller i moderne datakommunikationsnetværk
  • Beskrive og sammenligne netværksarkitekturer til datakommunikation
  • Diskutere fordele og ulemper ved forskellige netværksteknologier og protokoller
  • Beskrive de sikkerhedsmæssige aspekter ved datakommunikation
  • Redegøre for de grundlæggende principper ved kryptering af information
  • Præsentere øvelsesresultater i en skriftlig rapport
  • Diskutere simulationsresultater og sammenholde disse med relevant teori

Kursusindhold

Pakkekoblet og kredsløbskoblet overførsel af information. Protokoller i datakommunikationsnetværk.
Ethernet og WiFi lokalnet. Internettet: Grundlæggende principper
og vigtigste protokoller (IP, TCP, UDP, DNS, HTTP, etc.). Datakommunikation
i mobilnet: Netværksarkitekturer, principper for deling af kapacitet, procedurer
(attachment, pageing, handover). Generelle koncepter vedr. netværkssikkerhed:
Kryptering, autentificering, certifikater og kryptografiske hashfunktioner. Simulering
af datakommunikationsnetværk og protokoller.

Undervisningsform

Forelæsninger, obligatoriske øvelser samt opgaveregning

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34313
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding