Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Videregående emner i anvendt funktionalanalyse

Overordnede kursusmål

Det primære mål er at udnytte og anvende de grundlæggende begreber, abstraktioner, og principper fra funktionalanalyse til at løse konkrete matematiske problemer, der opstår inden for tekniske videnskaber og naturvidenskab. Vi sigter endvidere mod at styrke de studerendes kompetencer til at udføre analytiske og logiske ræsonnementer og at foretage problemløsning.

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere funktionalanalytiske abstraktioner i formuleringen af konkrete modelproblemer
  • Fortolke modelproblemer med begreber fra funktionalanalysen og formelt eftervise, at forudsætningerne for sådanne fortolkninger er opfyldt
  • Udnytte og anvende grundlæggende principper fra funktionalanalysen til analyse og løsning af modelproblemer
  • Fortolke visse algoritmer til numerisk beregning i termer af funktionalanalysen
  • Følge og gennemføre logiske ræsonnementer i formelle matematiske argumenter
  • Fastslå rigtigheden af matematiske udsagn om modeller ved at opføre og give formelle argumenter
  • Beherske relevant matematisk sprogbrug og være i stand til at kommunikere abstrakte og præcise matematiske udsagn og ræsonnementer mundtligt og skriftligt
  • Kende og beherske videregående emner i funktionalanalysen som fx spektralsætningen for kompakte operatorer, kompakte indlejringer, Lax-Milgrams sætning mm.

Kursusindhold

Kurset omhandler funktionalanalytiske metoder indenfor integral- og partielle differentialligninger. Mere specifikt kompakte mængder og operatorer, Sobolevrum, elliptiske ransværdiproblemer, fixpunkt-sætninger, Galerkin approksimation og FEM, optimering i Hilbert og Banachrum.

Anbefalede forudsætninger

01715/01418, Kendskab til partielle differentialligninger og funktionalanalyse

Undervisningsform

Forelæsninger, praktiske øvelser, og mundtlige præsentationer af de studerende

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 01716
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding