Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Funktionalanalyse

Overordnede kursusmål

Mange videregående matematiske discipliner, fx Fourier analyse, numerisk analyse, variationsregning, differential- og integraloperatorteori, bygger på et fælles grundlag som bl.a. omfatter grundlæggende begreber og abstraktioner knyttet til lineære rum af funktioner (funktionalanalyse). Det er hensigten med kurset at tilvejebringe en række grundlæggende begreber fra funktionalanalyse og således lette den studerendes adgang til studiet af avancerede matematiske strukturer med udspring i naturvidenskaberne og ingeniørvidenskaberne og adgangen til den nyeste tekniske og matematiske litteratur.

See course description in English

Læringsmål

  • Angive funktionsrum og følgerum, der anvendes i funktionalanalyse og angive deres egenskaber.
  • Angive og relatere definitionerne af metriske rum, normerede vektorrum, Banach-rum, dual rum, refleksive rum, indreprodukt-rum, og Hilbert-rum.
  • Gøre rede for fundamentale begreber som fx isomorfier, fuldstændighed, separabilitet, ortogonalitet og dimension.
  • Angive, relatere og bestemme forskellige former for konvergens i normerede vektorrum.
  • Konstruere matematiske beviser af metodisk karakter.
  • Formulere, forklare og bevise grundlæggende sætninger inden for funktionalanalyse.
  • Identificere og omformulere konkrete problemstillinger inden for ingeniørvidenskaben ved hjælp af funktionalanalytiske begreber.
  • Løse konkrete matematiske problemer ved hjælp af abstrakte resultater fra funktionalanalysen.

Kursusindhold

Begrænsede og ubegrænsede lineære operatorer i normerede vektorrum. Fuldstændiggørelse af normerede vektorrum. Konstruktion af L^p-rum ved fuldstændiggørelse af rum af kontinuerte funktioner. Generelle Banach rum og Hilbert rum. Projektionssætningen, Begrænsede og ubegrænsede operatorer i Hilbert rum. Svag, svag-* og stærk konvergens. Baires kategorysætning. Hahn-Banach sætningen. “Open Mapping” sætningen. “Uniform Boundedness” sætningen. “Closed Graph” sætningen. Spektralsætningen for kompakte, selvadjungerede operatorer i separable Hilbert rum. Anvendelser af funktionalanalytiske metoder indenfor fx partielle differentialligninger, wavelet-teori eller optimeringsproblemer.

Anbefalede forudsætninger

01325/01125, Uden ” 01125 Togologiske grundbegreber og metriske rum” og ” 01325 Funktionsrum og matematisk analyse” vil det kræve meget (ekstra)arbejde at gennemføre kurset.

Undervisningsform

Forelæsninger, hvor fundamentale begreber, metoder og resultater fremlægges og sættes i perspektiv, og øvelser, hvor teorien eksemplificeres ved løsning af opgaver.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 01715
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding