Enkeltfag 5 ECTS

Matematisk modellering

Overordnede kursusmål

Matematisk modellering er en forudsætning for at løse hovedparten af teknologiske problemer. En typisk løsning findes ved først at formulere en matematisk model, som implementeres på en computer, herefter eksperimenteres i laboratorium, og til sidst implementeres løsningen i den virkelige verden. Evnen til at formulere en relevant matematisk model, som kan implementeres på en computer og give nyttig information, er en grundlæggende forudsætning for moderne ingeniørarbejde. I dette kursus tilegner den studerende sig redskaber til at opstille matematiske modeller, gennemføre simuleringer og beregninger på disse modeller, samt at udføre og afrapportere en kritisk analyse af de opnåede resultater.

See course description in English

Læringsmål

 • Anvende en matematisk model til at løse et problem
 • Forklar elementerne af en matematisk model
 • Bedøm gyldighedsområdet af en matematisk model
 • Benyt statistik til at opsummere opnåede resultater
 • Implementer numeriske algoritmer med Matlab eller Python
 • Opsæt testscenarier og indsaml data
 • Forklar modelparametrenes indflydelse på modellen
 • Fortolk de opnåede resultater fra modellen
 • Visualiser data og resultater grafisk
 • Bedøm relevansen af resultaterne for analyserede problem
 • Skriv en stringent og struktureret rapport, som præcist beskriver modellen, og analysen af de beregnede resultater

Kursusindhold

Hovedindholdet i kurset er at løse konkrete cases med tilhørende problemstillinger. Til hver case skal problemet analyseres, den matematiske model skal beskrives og implementeres i en computer, og der skal udføres beregninger og simuleringer, som illustrerer modellens relevans. Alt dette skal afrapporteres struktureret. Metoderne vil falde inden for diskret matematik, billedanalyse, differentialligninger, materialelære, operationsanalyse og scientific computing. Kurset inkluderer peergrading af andre studerendes rapporter, og dette er en forudsætning for at blive eksamineret.

Anbefalede forudsætninger

01025/01035/02601/02403/02402/02002/02525/02631/10018/10022, Kendskab til matematisk analyse, lineær algebra og numeriske algoritmer. Grundlæggende fysik inklusiv mekanik. Kendskab til statistik og Matlab eller Python programmering. Det vil være en fordel med kendskab til billedanalyse.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og rapporter

Fakultet

Bemærkninger

Kurset er forudsætning for følgende videregående kurser: 02610 Optimering og datafitting, 02614 High performance computing, 02616 Storskala modellering, 02623 Elementmetoden for partielle differentialligninger, 02685 Scientific Computing for differentialligninger. Kurset er teknologisk linjefag for Matematik og Teknologi. Kurset er forbeholdt studerende optaget på Matematik og Teknologi samt General Engineering, og andre studerende er velkomne i det omfang der er plads.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Management
Kursus ID 02526
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding