Enkeltfag 10 ECTS

Avanceret projekt i digitale medieteknologier

Overordnede kursusmål

At udvikle den studerendes evner til at udføre et større projekt indenfor digitale medieteknologier / menneskeorienteret kunstig intelligens. Dette involverer litteraturstudium, planlægning, implementering, test, eksperiment og udfærdigelsen af en rapport i form som en videnskabelig artikel.

Projektet er tænkt som et forprojekt til et kandidatspeciale, hvorfor det er hensigtsmæssigt at have identificeret en vejleder der efterfølgende vejleder kandidatspecialet.

See course description in English

Læringsmål

 • Analysere en teknisk problemstilling og udtrække en konkret målsætning.
 • Indsamle viden om problemdomænet.
 • Beskrive de nyeste metoder indenfor et område af digitale medieteknologier
 • Udvælge egnede metoder til en given problemstilling.
 • Formulere scenarier for anvendelse for at aflede krav til en løsning.
 • Konstruere et design baseret på specificerede krav.
 • Planlægge et projekt, herunder foretage risikoanalyse og tidsstyring.
 • Håndtere en større mængde af content og/eller kildekode.
 • Udføre en større praktisk opgave indenfor digitale medier
 • Teste hvorvidt en given målsætning er nået.
 • Udfærdige en rapport i form af en videnskabelig artikel.

Kursusindhold

Studerende arbejder i grupper (een til fire personer) selvstændigt med projekter, som de selv er med til at udvælge og afgrænse indenfor emneområderne i kandidaten i menneskeorienteret kunstig intelligens (tidl. digitale medieteknologier). Det kræves at projekterne udmøntes i en klart defineret prototype.

Kurset sigter på at udvikle de studerendes arbejdsmetoder og er baseret på individuel vejledning. De studerende forventes desuden jævnligt at fremlægge status for deres projekt.

Nyere literatur ligger til grund for de studerendes arbejde, og det er sigtet på den måde at føre dem op til forskningsfronten i et specifikt område indenfor digitale medieteknologier.

Anbefalede forudsætninger

02238/02266/02285/02456/02458/02506/02513/02515/02562/02564/02565/02808/02823/02826, Et eller flere kurser i emner indenfor digitale medieteknologier: F.eks. computergrafik, digital lyd, mobile apps, informationsvisualisering, web eller sociale medier. Evnen til at anvende programmering som redskab er en forudsætning.

Undervisningsform

Der arbejdes på et projekt som omfatter, at der udvikles en prototype på en app, et system eller en model. De studerende præsenterer løbende arbejdet. Der lægges vægt på diskussion de studerende imellem og mellem studerende og vejledere.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02830
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding